CETA
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európsky parlament schválil prelomovú dohodu CETA

ŠTRASBURG / Európsky parlament v stredu schválil dohodu medzi Európsku úniou a Kanadou známou pod skratkou CETA. Zmluvu, ktorá uľahčuje obchod a investície, podporila väčšina poslancov najsilnejších klubov ľudovcov a socialistov. Platiť začne po ratifikácií národnými parlamentmi.

Proti zmluve pred štrasburským sídlom parlamentu protestovalo niekoľko desiatok ľudí. Podľa odhadov expertov by CETA mohla priniesť nárast obchodovaniu medzi EU a Kanadou až o pätinu. Kritici, ale tvrdia, že môže ohroziť tisícky pracovných miest.

„Schválením dohody CETA sme si vybrali otvorenosť a rast a vysoké štandardy namiesto protekcionizmu a stagnácie. Kanada je krajinou, s ktorou máme spoločné hodnoty, a spojencom, na ktorého sa môžeme spoľahnúť. Spolu môžeme budovať mosty namiesto múrov, s cieľom zabezpečiť prosperitu našim občanom. CETA bude majákom budúcich obchodných dohôd na celom svete,‟ uviedol spravodajca dohody, poslanec Artis Pabriks (EPP, LV).

Poslanci dohodu schválili pomerom hlasov 408 (za): 254 (proti): 33 (zdržalo sa hlasovania).

Zintenzívnenie obchodnej výmeny

CETA odstráni clá na väčšinu obchodovaných tovarov a služieb a zabezpečí vzájomné uznanie certifikácií širokej škály produktov. Kanada zároveň otvorí federálny a miestne trhy verejného obstarávania podnikom z EÚ. Verejné súťaže v Únii sú kanadským firmám prístupné už v súčasnosti.

Európski poskytovatelia služieb v rôznych oblastiach, od námornej prepravy cez telekomunikácie a inžinierske služby až po služby v oblasti životného prostredia a účtovníctva, získajú vďaka obchodnej dohode ľahší prístup na kanadský trh.

Ochrana poľnohospodárstva a sociálnych štandardov EÚ

Zástupcovia Únie v rámci rokovaní o konečnom znení dohody zabezpečili na kanadskom trhu ochranu pre vyše stoštyridsať európskych zemepisných označení, teda Úniou chránených potravinových a nápojových produktov. Súčasťou dohody sú aj doložky o udržateľnom rozvoji, ktoré zabezpečia dodržiavanie štandardov EÚ v oblasti životného prostredia a sociálnej ochrany a do budúcnosti zabránia ich oslabovaniu.

EÚ a Kanada v preambule dohody aj v pripojenom spoločnom vyhlásení potvrdili, že jej ustanovenia neobmedzia právo jednotlivých krajín regulovať vnútroštátne záležitosti vo verejnom záujme. Cieľom tohto kroku je rozptýliť obavy časti verejnosti, že dohoda dáva neúmernú moc nadnárodným spoločnostiam a znemožní krajinám prijímať legislatívu na ochranu zdravia, bezpečnosti a životného prostredia.

Viac..  Európske akciové trhy majú za sebou prvý negatívny mesiac od októbra

Výnimky

CETA neodstráni colné prekážky v oblasti verejných, audiovizuálnych a dopravných služieb. Liberalizácia vzájomného obchodu sa tiež nedotkne niektorých poľnohospodárskych produktov, medzi ktoré patrí hydina, mliečne výrobky a vajcia.

Transparentnejšia investičná ochrana

Po tlaku poslancov došlo k nahradeniu kontroverzného mechanizmu urovnávania sporov medzi súkromnými investormi a štátom (ISDS) systémom investičných súdov (ICS). Štáty by tak mali mať väčšiu kontrolu nad výberom arbitrov, posilniť by sa tiež mala transparentnosť celého procesu.

Dohoda o  strategickom partnerstve medzi EÚ a Kanadou

Poslanci tiež udelili súhlas s uzavretím Dohody o strategickom partnerstve medzi EÚ a Kanadou (SPA), ktorá by mala zintenzívniť vzájomnú bilaterálnu spoluprácu v neobchodných veciach, napríklad v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky, boja proti terorizmu a organizovanému zločinu, podpory udržateľného rozvoja, výskumu a kultúry. Plénum schválilo dohodu SPA pomerom hlasov 506 (za): 142 (proti): 43 (zdržalo sa hlasovania).

Ďalší postup

CETA by sa mohla stať predbežne účinnou v prvý deň mesiaca nasledujúcom po dni, kedy sa obe strany navzájom informujú o ukončení všetkých vnútorných postupov potrebných na predbežné vykonávanie dohody. Poslanci očakávajú, že sa tak stane najskôr 1. apríla 2017. Nakoľko podľa Komisie ide o takzvanú zmiešanú dohodu, ratifikovať ju musia aj členské štáty EÚ, teda národné a v niektorých prípadoch aj regionálne parlamenty.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices