Ilustračné PHOTO © European Union - EP.

Lieky pre pacientov s vážnymi ochoreniami by mali byť v budúcnosti ľahšie prístupné

Podľa Európskej liekovej agentúry (EMA) môže podmienená registrácia liekov urýchliť prístup k liekom pacientom s neliečiteľnými chorobami. Zo zozbieraných údajov od roku 2006 do roku 2016 vybrala EMA 30 liekov, ktoré by mali byť podmienene registrované.

Medzi tie, ktoré patria do skupiny podmienene registrovaných patria lieky na liečbu HIV ochorenia, na liečbu rakoviny prsníka, tuberkulózy odolnej voči iným liekom či na liečbu ťažkej epilepsie u dojčiat. Podmienená registrácia je účinný nástroj ako zabezpečiť včasný prístup pacientov k liekom.

EMA spolu s Výborom pre lieky na humánne použitie robí raz ročne analýzu, aby sa zabezpečilo, že prínos lieku prevláda nad jeho rizikami či nežiaducimi účinkami. Rozhodnutie o podmienenej registrácii je platné po dobu jedného roka, pričom Výbor na konci hodnotenia odporúča predĺženie alebo zaradenie lieku na štandardnú registráciu.

Viac..  EÚ: V roku 2022 opäť došlo k nárastu antimikrobiálnej rezistencie

Vo zverejnenej správe sú uvedené spôsoby na zlepšenia v oblasti liekov. Jedným z navrhovaných zlepšení by mal byť lepší a včasný dialóg Európskej liekovej agentúry s cieľom vytvoriť a zozbierať kvalitné dáta. Ďalším je zapojenie zainteresovaných strán spojených s dodávaním liekov pre pacientov.

O vik

Odporúčame pozrieť

Európska lieková agentúra spúšťa Koordinačné centrum DARWIN EU

Európska lieková agentúra (EMA) zriadila novú podporu pre členské štáty Európskej únie (EÚ) s názvom …

Consent choices