peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Finančné služby: EÚ chce posilniť zapojenie spotrebiteľov do tvorby politík

Zástupcovia Rady a Európskeho parlamentu dosiahli dohodu o programe na podporu zapojenia spotrebiteľov do tvorby politík v oblasti finančných služieb.

Dvom mimovládnym organizáciám: Finance Watch a Better Finance sa poskytnú granty na podporu činností, ktoré prispievajú k zapojeniu spotrebiteľov a iných koncových používateľov do tvorby politík. Program tiež prispeje k informovanosti spotrebiteľov o problematike regulácie finančného sektora.

„Tak ako regulátori, aj spotrebitelia sú schopní posúdiť vhodnosť finančného produktu alebo služby a môžu aktívne prispievať k tvorbe politík“, povedal Edward Scicluna, maltský minister financií a predseda Rady. „Cieľom tohto programu zameraného na celú EÚ je posilniť takéto zapojenie spotrebiteľov.“

Nový program nadväzuje na pilotný projekt z roku 2011, ktorého cieľom bolo obnoviť dôveru spotrebiteľov vo finančný sektor po kríze z rokov 2007 – 2008.

Program bude prebiehať od nadobudnutia účinnosti do 31. decembra 2020 s finančným krytím vo výške 6 miliónov EUR.

Viac..  Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Medzi spotrebiteľov využívajúcich finančné služby patria jednotliví sporitelia, retailoví investori, poistníci, účastníci dôchodkových fondov a dlžníci.

Ďalšie kroky

Dohoda sa v nadchádzajúcich dňoch predloží veľvyslancom pri EÚ, aby ju v mene Rady schválili. Parlament a Rada sa potom vyzvú, aby prijali navrhované nariadenie bez ďalšieho rokovania.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices