Cecilia Malmstrom
Komisárka pre obchod Cecilia Malmström. PHOTO: © European Union-EP.

Dohoda WTO o uľahčení obchodu nadobúda platnosť

Dohoda o uľahčení obchodu – najvýznamnejšia multilaterálna obchodná dohoda uzavretá od zriadenia Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v roku 1995, nadobúda platnosť.

Ratifikácia dohody Čadom, Jordánskom, Ománom a Rwandou znamená, že dohoda dosiahla vopred stanovenú hranicu 110 členov WTO požadovanú na to, aby okamžite nadobudla platnosť.

Cieľom tejto dohody je zjednodušiť a objasniť medzinárodné colné režimy dovoz a vývoz, colné formality a tranzitné požiadavky. Vďaka dohode bude administratívna práca súvisiaca s obchodom ľahšia a lacnejšia, čo prispeje k významnému a veľmi potrebnému posilneniu globálneho hospodárskeho rastu. Pri vykonávaní dohody zohrávajú vedúcu úlohu colné orgány EÚ, pričom pôsobia ako príklad hodný nasledovania, ale aj ako stimul pre ďalší pokrok pri uľahčení obchodu v rámci EÚ i na medzinárodnej úrovni.

Dohoda takisto pomôže zlepšiť transparentnosť, zvýšiť možnosti pre malé a stredné podniky pri ich zapájaní do globálnych hodnotových reťazcov a znížiť rozsah korupcie. Dohoda bola schválená počas Konferencie ministrov WTO na Bali v roku 2013.

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová k tomu povedala: „Vďaka lepším konaniam na hraniciach a rýchlejším a plynulejším obchodným tokom sa oživí globálny obchod v prospech občanov a podnikov vo všetkých častiach sveta. Najviac pri tom získajú malé podniky, ktoré zaťažovala každodenná byrokracia a komplikované pravidlá.“

Komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica dodal: „Obchod je kľúčovým faktorom udržateľného rozvoja. Vďake novej dohode sa bude môcť využívať obrovský potenciál obchodu. Som pripravený pomôcť našim partnerským krajinám, aby z tejto dohody vyťažili čo najviac.“

Najväčší priestor na zlepšenie – a teda aj najväčší potenciál na využívanie výhodje v rozvojových krajinách. EÚ chce, aby táto dohoda zohrala významnú úlohu pri zvyšovaní zapojenia rozvojových krajín do globálnych hodnotových reťazcov. Z tohto dôvodu EÚ vyčlenila 400 miliónov EUR na pomoc s reformami, ktoré sú potrebné na dosiahnutie súladu s pravidlami stanovenými v dohode.“

Viac..  K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

Okrem rozvojového aspektu je dohoda aj súčasťou úsilia EÚ zameraného na pomoc európskym malým a stredným podnikom pri realizovaní nevyužitého potenciálu globálnych trhov.

EÚ ako jeden z predkladateľov dohody vyvíjala úsilie na jej uzavretie. Po ratifikácii dohody Radou a Európskym parlamentom v roku 2015 EÚ aktívne povzbudzovala ostatných členov WTO, aby dohodu bezodkladne schválili. Aj keď kritický počet zmluvných strán umožňujúci nadobudnutie platnosti dohody sa už dosiahol, EÚ dúfa, že v blízkej budúcnosti ratifikujú dohodu aj zostávajúci členovia WTO.

Súvislosti

Rokovania o uľahčení obchodu sa začali v rámci rozvojového programu z Dauhy. So zreteľom na významné potenciálne výhody tejto dohody pre všetkých, a najmä pre rozvojové krajiny, sa členovia WTO koncom roka 2013 dohodli na stanovení priorít samostatnej dohody. Výsledná dohoda zahŕňa všetkých členov WTO.

V decembri 2013 EÚ vyčlenila finančnú podporu na pomoc tým krajinám, ktoré najviac potrebujú dosiahnuť súlad s dohodou o uľahčení obchodu a využívať všetky jej výhody.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices