Phil Hogan
Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan. PHOTO: © European Union.

Obchodné dohody prispeli k zvýšeniu vývozu poľnohospodárskych produktov EÚ

Podľa novej štúdie môžu obchodné dohody pomôcť zvýšiť predaj a podporiť zamestnanosť v agropotravinárskom sektore EÚ.

Z nezávislej štúdie vypracovanej pre Európsku komisiu vyplýva, že obchodné dohody prispeli k zvýšeniu vývozu poľnohospodárskych produktov EÚ a podporili zamestnanosť v agropotravinárskom sektore, ako aj v iných odvetviach hospodárstva. V štúdii sa podrobne skúmali obchodné dohody s tromi krajinami, a to s Mexikom, Južnou Kóreou a so Švajčiarskom.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan vyhlásil: Len vďaka týmto trom dohodám sa zvýšil vývoz agropotravinárskych produktov EÚ o viac než jednu miliardu EUR a pridaná hodnota v agropotravinárskom sektore sa zvýšila o 600 miliónov EUR. Rovnako dôležitým zistením je to, že tento nárast vývozu podporil celkovo tisícky pracovných miest v celej EÚ, ktorých väčšina je sústredená v agropotravinárskom sektore vrátane poľnohospodárskej prvovýroby. Tieto údaje sú jasným dôkazom, že ambiciózne a vyvážené obchodné dohody sú prospešné pre európsky potravinársky a poľnohospodársky sektor.“

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová k tomu povedala: Úspešné obchodné dohody sú prínosom pre našich poľnohospodárov a výrobcov potravín. Táto štúdia poskytuje aj dôležité informácie o tom, ako môžeme v rámci prebiehajúcich obchodných rokovaní ďalej znižovať zbytočnú byrokraciu a odstraňovať prekážky.“

Zo štúdie vyplýva, že dohody prispeli aj k zvýšeniu objemu obchodu v oboch smeroch. Došlo nielen k zvýšeniu vývozu z EÚ, ale aj k zvýšeniu dovozu výrobkov z týchto troch krajín, vďaka čomu sa rozšírila ponuka agropotravinárskych produktov pre spotrebiteľov a podniky v EÚ.

Dôležitým zistením štúdie je, že tento nárast dovozu má len nepatrný vplyv na domácu produkciu EÚ. Nahrádza skôr dovoz z iných tretích krajín alebo sa za ním skrýva nárast spotreby v EÚ.

Konkrétne, vo vzťahu k týmto trom dohodám vyplývajú zo štúdie tieto skutočnosti:

  • Vďaka dohode medzi EÚ a Mexikom sa v roku 2013 zvýšil vývoz agropotravinárskych produktov EÚ o 105 miliónov EUR. Stalo sa tak tri roky po tom, čo obe strany odstránili všetky prekážky obchodu, ktoré sa zmluvne zaviazali odstrániť. Vo väčšine prípadov išlo o spracované potraviny a nápoje. Ďalší dovoz vo výške 316 miliónov EUR v tom istom roku sa týkal najmä primárnych produktov. V štúdii sa takisto identifikovali potenciálne prínosy ďalšieho odstránenia súčasných ciel a prekážok v agropotravinárskom sektore EÚ. Na to sú v súčasnosti zamerané rokovania o modernizácii dohody medzi EÚ a Mexikom.
  • Hoci dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou ešte nebola v plnej miere vykonaná, v roku 2015 (posledný rok, za ktorý sú k dispozícii údaje) sa zvýšil vývoz agropotravinárskych produktov EÚ o 439 miliónov EUR, a to najmä vo forme primárnych produktov a komodít. Ďalší dovoz vo výške 116 miliónov EUR v tom istom roku sa týkal najmä spracovaných potravín a nápojov.
  • Vďaka obchodným dohodám medzi EÚ a Švajčiarskom týkajúcim sa poľnohospodárskych výrobkov a spracovaných poľnohospodárskych výrobkov sa v roku 2010, t. j. tri roky po ich úplnom vykonaní, zvýšil vývoz agropotravinárskych produktov EÚ o 532 miliónov EUR. Vo väčšine prípadov išlo o spracované potraviny a nápoje. Ďalší dovoz vo výške 1,17 milióna EUR v tom istom roku sa týkal najmä primárnych produktov.
Viac..  Európska komisia schválila prvú modifikáciu pre slovenských poľnohospodárov

V štúdii sa poukazuje na to, že je dôležité dôkladne sledovať obchodné rokovania hlavných konkurentov EÚ, aby sa zabezpečilo, že EÚ nezostane pozadu, pokiaľ ide o podmienky prístupu na dôležité trhy pre agropotravinárske produkty. Zároveň zo štúdie vyplýva, že novšie ambiciózne dohody ako obchodná dohoda medzi EÚ a Kóreou, ktorá nadobudla platnosť v roku 2011, majú väčší pozitívny vplyv než staršie a menej komplexné dohody ako dohoda medzi EÚ a Mexikom. To svedčí o lepšej kvalite a účinnosti obchodných dohôd EÚ z hľadiska odstraňovania prekážok a úspešnosti sektora, pokiaľ ide o zlepšenie konkurencieschopnosti.

V štúdii sa zdôrazňuje aj význam propagačných a informačných kampaní EÚ v snahe pomôcť vývozcom v EÚ pri prístupe na nové trhy a rozvoji ich podnikateľskej činnosti na existujúcich trhoch. Komisia výrazne zvýšila svoj rozpočet pre propagačné činnosti a komisár Hogan už uskutočnil návštevy na vysokej úrovni v šiestich krajinách (Kolumbia, Mexiko, Čína, Japonsko, Vietnam a Indonézia) s cieľom propagovať agropotravinárske produkty EÚ a ponúknuť spoločnostiam a organizáciám EÚ možnosť nájsť si v uvedených krajinách nové obchodné príležitosti. Ďalšia v poradí bude návšteva Kanady, ktorá práve odsúhlasila uzavretie dohody o voľnom obchode s EÚ, a to v máji. Komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová takisto navštívi Kanadu v marci, ako aj Singapur (ďalšia krajina, s ktorou EÚ nedávno uzatvorila obchodnú dohodu) a Mexiko neskôr na jar.

Vývoz agropotravinárskych výrobkov EÚ dosiahol v roku 2016 rekordnú výšku

Uvedené tri obchodné dohody takisto prispeli k rekordne vysokému vývozu agropotravinárskych produktov EÚ v roku 2016 v celkovej výške 130,7 miliardy EUR, čo predstavovalo nárast o 1,7 miliardy EUR oproti roku 2015. Najväčší nárast zaznamenal ročný vývoz do USA (nárast o 1,26 miliardy EUR) a Číny (nárast o 1,06 miliardy EUR). Zároveň klesla hodnota dovozu agropotravinárskych produktov do EÚ o 1,5 % na úroveň 112 miliárd EUR. V roku 2016 pripadlo na agropotravinársky sektor 7,5 % celkového vývozu tovaru z EÚ. Agropotravinárske produkty predstavujú 6,6 % všetkého dovážaného tovaru. Vďaka prebytku vo výške 18,8 miliardy EUR pripadá na agropotravinársky sektor takmer polovica celkového prebytku Európskej únie v obchode s tovarom, ktorý bol v roku 2016 na úrovni 39,3 miliardy EUR.

Súvislosti

Štúdia, ktorú pre Komisiu vypracovala nezávislá poradenská spoločnosť Copenhagen Economics, sa zaoberala vplyvom troch rôznych druhov obchodných dohôd na vývoz agropotravinárskych produktov: staršie dohody „prvej generácie“, ako je napríklad dohoda s Mexikom, prehĺbené a komplexné dohody o voľnom obchode novej generácie, ako je dohoda s južnou Kóreou, a osobitné odvetvové dohody, ako sú dohody so Švajčiarskom.

O dac

Odporúčame pozrieť

zamestnanci, ocel

EÚ chce dohodu o dovoze ocele a hliníka do USA do konca roka

Európska komisia by chcela do konca roka dosiahnuť dohodu s USA o oceli a hliníku, …

Consent choices