Ilustračné PHOTO: © European Union.

Len 1 z 3 riadiacich pracovníkov v EÚ sú ženy

Riadiaci pozíciu zastáva vo  firmách s 10 a viac zamestnancami so sídlom v Európskej únii približne 7,3 milióna osôb, z toho 4,7 miliónov mužov (65 percent) a 2,6 milióna žien (35 percent). Inými slovami, hoci ženy tvoria takmer polovicu všetkých zamestnancov v EÚ, na riadiacich pozíciách sú naďalej nedostatočne zastúpené.

Navyše, ženy na riadiacich pozíciách v EÚ zarábajú v priemere o 23,4 percenta menej ako muži, čo znamená, že ženy-manažérky zarobia v priemere 77 centov za každé euro, ktoré za hodinu práce zarobí na rovnakej pozícii muž.

Medzi jednotlivými členskými štátmi zároveň existujú výrazné rozdiely, pokiaľ ide o funkcie a odmeňovania.

Údaje pochádzajú zo zisťovania štruktúry príjmov za referenčný rok 2014 a zverejňuje ich Eurostat, štatistický úrad Európskej únie, pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Táto tlačová správa zároveň uvádza len malú časť z veľkého množstva údajov o rodových porovnaniach dostupných v Eurostate.

Ženy-manažérky prevažujú len v Lotyšsku

Najväčší podiel žien na riadiacich pozíciách bol zaznamenaný v Lotyšsku, ktoré je zároveň jediným členským štátom EÚ, kde manažérsku pozíciu zastáva viac žien ako mužov (53 percent). Nasledujú Bulharsko, Poľsko (obe 44 percent), Írsko (43 percent), Estónsko (42 percent), Litva, Maďarsko, Rumunsko (všetky 41 percent), Francúzsko a Švédsko (obe 40 percent).

Naopak, žien na riadiacich pozíciách bola menej ako štvrtina v Nemecku, Taliansku, na Cypre (všetky 22 percent), v Belgicku, Rakúsku (obe 23 percent) a v Luxembursku (24 percent).

Vo všeobecnosti je na úrovni len približne tretina (35 percent) riadiacich pracovníkov ženského pohlavia.

Viac..  Ivan Štefanec: Aj Ukrajina si raz bude pripomínať svoj 8. máj

Najnižšie rozdiely v odmeňovaní pohlaví na riadiacich pozíciách sú v Rumunsku, najväčšie v Maďarsku a Taliansku

Rozdiely medzi mužmi a ženami na riadiacich pozíciách sa týkajú aj odmeňovania. V každom členskom štáte zarábali muži-manažéri viac ako ženy, hoci v rozličnej miere.

Platové rozdiely na riadiacich pozíciách boli medzi mužmi a ženami najnižšie v Rumunsku (5 percent), nasledovali Slovinsko (12,4 percenta), Belgicko (13,6 percenta) a Bulharsko (15 percent).

Naopak, ženy na riadiacich pozíciách zarábali až o takmer tretinu menej ako ich mužskí kolegovia v Maďarsku (33,7 percenta), Taliansku (33,5 percenta) a Českej republike (29,7 percenta) a o približne štvrtinu menej na Slovensku (28,3 percenta), v Poľsku (27,7 percenta), Rakúsku (26,9 percenta), Nemecku (26,8 percenta), Portugalsku (25,9 percenta), Estónsku (25,6 percenta) a vo Veľkej Británii (25,1 percenta).

Je potrebné poznamenať, že rozdiely v odmeňovaní žien a mužov tak, ako sú vymedzené v tejto tlačovej správe, súvisia s množstvom právnych, sociálnych a hospodárskych faktorov, ktoré idú nad rámec samotného problému rovnakej odmeny za rovnakú prácu.

 

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices