veda a vyskum
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európska rada pre výskum oslávila 10 rokov. Prestížny grant od nej získal aj slovenský vedec

Výskum novej liečby rakoviny alebo Parkinsonovej choroby, objav nových planét vo vesmíre, vývoj batérií do  smartfónov s dlhšou výdržou. To je len pár z mnohých príkladov tzv. hraničného výskumu, ktorý Európska komisia podporuje prostredníctvom prestížnej Európskej rady pre výskum (ERC).

Tá vznikla pred 10 rokmi, v roku 2007. Doteraz podporila viac ako 7000 špičkových vedcov približne 12 miliardami eur, šiesti sa stali držiteľmi Nobelovej ceny. Vďaka grantom, ktoré ERC poskytuje, našlo pracovnú príležitosť približne 50 000 výskumníkov, ktorí spolu vo vedeckých časopisoch uverejnili viac ako 100 000 článkov. Doteraz aj vďaka pomoci ERC bolo zaregistrovaných až 75 nových objavov a podaných 800 žiadostí o patent.

Jediným Slovákom, ktorý prestížny grant od ERC získal, je Ján Tkáč, predseda vedeckej rady na Chemickom ústave SAV. Zaoberá sa využitím nanotechnológií pri konštrukcii rôznych zariadení aplikovateľných v oblasti glykomiky a diagnostiky rozličných ochorení vrátane rakoviny prostaty. V roku 2015 získal na Slovensku titul vedec roka.

Grant od ERC mu podľa jeho slov poskytuje najmä slobodu a dobré podmienky pri práci: „Hlavným prínosom ERC Starting grantu pri jeho financovaní je značná sloboda, ktorú mám vo svojej vedeckej práci a za to som veľmi povďačný. Projekt mi nielen umožňuje maximálne efektívne pracovať vo veľmi progresívnej vednej oblasti, ale zároveň vytvoril podmienky na udržanie si kľúčových riešiteľov v skupine a na získanie ďalších šikovných kolegov, čo je v súčasnosti značným problémom viacerých progresívnych vedeckých skupín na Slovensku.

Financovanie prostredníctvom ERC je posudzované na základe jediného kritéria, ktorým je excelentnosť vo vede v akejkoľvek oblasti výskumu, vykonávané jedným národným alebo nadnárodným výskumným tímom pod vedením hlavného výskumného pracovníka. Financuje tak výnimočných mladých výskumníkov na začiatku kariéry, nezávislých výskumníkov a starších výskumných vedúcich pracovníkov. Výskumníci môžu mať akúkoľvek národnosť a ich projekty sa môžu týkať akejkoľvek oblasti výskumu. Práve hraničný výskum však v obdobiach hospodárskych ťažkostí často znáša obmedzenia ako prvý, čo je aj dôvodom, prečo EÚ prostredníctvom ERC zvyšuje úroveň investícií. Jediným kritériom financovania zo strany EÚ, poskytovaného jednotlivým výskumníkom alebo výskumným tímom, je preto excelentnosť. Granty sa poskytujú v troch formách: starting grant do výšky 1,5 milióna eur, consolidator grant poskytujúci najviac 2 milióny eur a advanced grant – 2,5 milióna eur.

Viac..  Zimné prognózy eurokomisie určujú Slovensku v rokoch 2024 a 2025 väčší rast HDP

Súvislosti

Európsku radu pre výskum založila Európska komisia v roku 2007 s cieľom podporiť hraničný výskum súčasného poznania iniciovaný výskumnými pracovníkmi s celkovým rozpočtom 7,5 miliardy eur (2007 – 2013). V súčasnosti spadá pod program Horizon 2020, ako súčasť piliera Excelentná veda.

Jej hlavným cieľom je stimulovať rozvoj vedeckého výskumu na najvyššej úrovni v Európe prostredníctvom podpory a motivácie tých najlepších a najtvorivejších vedcov, študentov a inžinierov, ktorí môžu predkladať svoje návrhy v ľubovoľnej oblasti výskumu.

ERV pozostáva z nezávislej vedeckej rady a výkonnej agentúry, ktorá zastupuje Európsku komisiu. Vedecká rada ERV definuje stratégiu a metódy vedeckého výskumu a výkonná agentúra ERV ich zavádza a uplatňuje pri správe a vykonávaní činností Európskej rady pre výskum súvisiacich s financovaním výskumu v právnom kontexte 7RP.

Európska komisia, ktorej sa ERV zodpovedá, vystupuje ako garant nezávislosti a integrity jej činností. Európska komisia rovnako preberá aj konečnú zodpovednosť za realizáciu 7RP a rozpočet programu.

O dac

Odporúčame pozrieť

ECB: Zavedenie osobitného odvodu pre banky mala sprevádzať dôkladná analýza

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) prijala minulý týždeň z vlastnej iniciatívy stanovisko k osobitnému …

Consent choices