margrethe vestager
Margrethe Vestager, komisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže. PHOTO: © European Union.

Európska komisia spustila nový anonymný nástroj pre oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Európska komisia spustila nový nástroj, na základe ktorého by pre jednotlivcov malo byť jednoduchšie upozorniť Komisiu na tajné kartely a iné porušenia antitrustových pravidiel a ktorý by im mal zároveň umožniť zachovanie anonymity.

Jednotlivci teraz môžu anonymne pomáhať v boji proti kartelom a ďalším praktikám narúšajúcim hospodársku súťaž. Medzi tieto postupy patria dohody o cenách alebo predkladaní súťažných ponúk, zabraňovanie umiestňovaniu výrobkov na trh alebo nečestné vytláčanie súperov, ktoré môžu hospodárstvu Európy spôsobiť obrovské škody. Uvedené praktiky môžu pre zákazníkov znamenať zabránenie v prístupe k širšiemu výberu tovaru a služieb za primerané ceny a zároveň môžu potláčať inovácie a oberať podniky o prácu.

Margrethe Vestagerová, komisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže, uviedla: „Ak sú ľudia znepokojení obchodnými praktikami, ktoré považujú za nesprávne, môžu pomôcť situáciu napraviť. Dôverné informácie môžu byť silným nástrojom na pomoc Komisii pri odhaľovaní kartelov a ďalších praktík narúšajúcich hospodársku súťaž. Vďaka nášmu novému nástroju možno poskytovať informácie so zachovaním anonymity. Informácie môžu rýchlejšie a účinnejšie prispieť k úspešnej realizácii našich vyšetrovaní v prospech spotrebiteľov a hospodárstva EÚ ako celku“.

Väčšinu kartelov sa doteraz podarilo odhaliť prostredníctvom programu zhovievavosti Komisie, ktorý podnikom umožňuje, aby nahlásili svoje vlastné pôsobenie v karteli výmenou za zníženie pokuty, ktorá je im uložená.

Nový nástroj Komisie ponúka príležitosť aj jednotlivcom, ktorí vedia o existencii alebo fungovaní kartelu alebo o iných typoch porušení antitrustových pravidiel, aby pomohli skoncovať s týmito praktikami.

Novým systémom sa zvyšuje pravdepodobnosť odhalenia a stíhania, a môže teda ešte viac odradiť podniky od toho, aby do kartelov vstupovali alebo v nich zotrvávali alebo aby vykonávali iné druhy nezákonného protisúťažného správania. Dopĺňa a posilňuje sa ním preto účinnosť programu zhovievavosti Komisie.

Viac..  Komisia navrhuje predĺžiť núdzové opatrenia v oblasti energetiky o jeden rok

Nový nástroj – anonymné poskytovanie informácií

Nový nástroj chráni anonymitu oznamovateľov prostredníctvom špeciálne navrhnutého šifrovaného systému zasielania správ, ktorý umožňuje dvojsmernú komunikáciu. Túto službu prevádzkuje špecializovaný externý poskytovateľ služieb, ktorý pôsobí ako sprostredkovateľ a ktorý ďalej odovzdáva len obsah prijatých správ bez akýchkoľvek metaúdajov, ktoré by bolo možné použiť na identifikáciu jednotlivca poskytujúceho informácie.

Nový nástroj:

  • umožňuje jednotlivcom poskytovať informácie a zároveň im ponúka možnosť požiadať Komisiu, aby na ich správy odpovedala,
  • umožňuje Komisii, aby žiadala objasnenia a podrobnosti,
  • zachováva anonymitu jednotlivca prostredníctvom šifrovanej komunikácie a využívania externého poskytovateľa služieb,
  • je zameraný na zvýšenie pravdepodobnosti, že poskytnuté informácie budú dostatočne presné a spoľahlivé na to, aby na ne Komisia mohla nadviazať vyšetrovaním.

Jednotlivci, ktorí sú ochotní odhaliť svoju totožnosť, sa môžu priamo obrátiť na oddelenie hospodárskej súťaže Komisie prostredníctvom telefónneho čísla a emailovej adresy vyhradených na tento účel.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices