autonehoda
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Za posledných šesť rokov sa počet úmrtí na cestách v EÚ znížil o 19 %

Podľa štatistiky bezpečnosti cestnej premávky za rok 2016, ktorú uverejnila Komisia, došlo v minulom roku k 2 % zníženiu počtu úmrtí v celej EÚ. V roku 2016 prišlo na cestách EÚ o život 25 500 ľudí, čo je o 600 menej ako v roku 2015 a o 6 000 menej ako v roku 2010. Podľa odhadov Komisie bolo na cestách vážne zranených ďalších 135 000 osôb.

Po dvojročnej stagnácii predstavuje rok 2016 návrat k pozitívnemu klesajúcemu trendu a za posledných šesť rokov sa počet úmrtí na cestách znížil o 19 %. Hoci je toto tempo povzbudzujúce, nemusí postačovať na to, aby EÚ dosiahla svoj cieľ znížiť počet úmrtí na cestách v období medzi rokmi 2010 a 2020 o polovicu. To si vyžaduje ďalšie úsilie zo strany všetkých aktérov, a najmä zo strany vnútroštátnych a miestnych orgánov, ktoré vykonávajú väčšinu každodenných činností, ako napríklad presadzovanie právnych predpisov a zvyšovanie povedomia.

Komisárka pre dopravu Violeta Bulcová v tejto súvislosti uviedla: „Štatistika svedčí o zlepšení a predstavuje pozitívny základ, na ktorom možno stavať. Samotné čísla mi však neležia na srdci tak ako straty na životoch a rodiny, ktoré sa s nimi musia vyrovnať. Dnes príde na cestách EÚ o život ďalších 70 ľudí a päťkrát toľko ľudí utrpí vážne zranenia! Chcela by som vyzvať všetky zainteresované strany, aby zintenzívnili svoje úsilie a pomohli nám dosiahnuť cieľ znížiť počet úmrtí na cestách v období medzi rokmi 2010 a 2020 o polovicu.“

Pravdepodobnosť úmrtia v dopravnej nehode sa v jednotlivých členských štátoch líši. Hoci sa tieto rozdiely každým rokom zmenšujú, obyvateľom členských štátov s najvyššími mierami úmrtnosti stále hrozí trikrát vyššie riziko, že sa stanú obeťou dopravnej nehody, než obyvateľom krajín s najnižšími mierami.

V roku 2016 Komisia po prvý raz uverejnila aj údaje o vážnych zraneniach v cestnej premávke zo 16 členských štátov, ktoré predstavujú 80 % obyvateľstva EÚ. Vychádzala pritom z novej spoločnej definície. Na základe týchto údajov Komisia odhaduje, že vážne zranenia utrpelo 135 000 osôb v celej EÚ. Zraniteľní účastníci cestnej premávky, ako sú chodci, cyklisti a motocyklisti, prestavovali veľkú časť vážne zranených ľudí.

Konferencia o bezpečnosti cestnej premávky a neformálne zasadnutie Rady na Malte

V reakcii na nedávne spomalenie v znižovaní počtu úmrtí na cestách Komisia usporiada spolu s maltským predsedníctvom na Malte v dňoch 28. až 29. marca 2017 Konferenciu ministrov a zainteresovaných strán.

Toto dvojdňové podujatie, na ktorom sa stretnú odborníci na bezpečnosť cestnej premávky, zainteresované strany a tvorcovia politiky, je príležitosťou na diskusiu o súčasnom stave v oblasti bezpečnosti cestnej premávky a o ďalšom postupe v snahe znížiť počet úmrtí a vážnych zranení na cestách. Na konferencii ministrov sa schváli deklarácia o bezpečnosti cestnej premávky.

Viac..  Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na dôslednejšie uplatňovanie práv detí

Počet úmrtí na cestách na milión obyvateľov

Predbežná štatistika za rok 2016 v členení podľa jednotlivých krajín[1]

2010 2015 2016 20152016[2] 20102016
Belgicko 77 65 56 -13 % -24 %
Bulharsko 105 98 99 0 % -9 %
Česká republika 77 70 59 -16 % -23 %
Dánsko 46 31 37 18 % -18 %
Nemecko 45 43 39 -7 % -12 %
Estónsko 59 51 54 6 % -10 %
Írsko 47 36 40 13 % -11 %
Grécko 112 73 75 2 % -35 %
Španielsko 53 36 37 2 % -31 %
Francúzsko 64 54 54 0 % -13 %
Chorvátsko 99 82 73 -12 % -28 %
Taliansko[3] 70 56 54 -5 % -21 %
Cyprus 73 67 54 * -23 %
Lotyšsko 103 95 80 -16 % -28 %
Litva 95 83 65 -22 % -37 %
Luxembursko 64 64 52 * -6 %
Maďarsko 74 65 62 -6 % -18 %
Malta 36 26 51 * 69 %
Holandsko[4] 32 31 33 4 % 3 %
Rakúsko 66 56 49 -11 % -23 %
Poľsko 102 77 79 2 % -23 %
Portugalsko 80 57 54 -10 % -40 %
Rumunsko 117 95 97 1 % -19 %
Slovinsko 67 58 63 8 % -6 %
Slovensko 65 57 50 -12 % -22 %
Fínsko 51 49 45 -6 % -8 %
Švédsko 28 27 27 2 % -1 %
Spojené kráľovstvo[4] 30 28 28 1 % -4 %
63 51,5 50 -2 % -19 %

 

[1] Hodnoty za rok 2016 vychádzajú z predbežných údajov; konečné údaje sa pri jednotlivých krajinách môžu mierne líšiť.

[2] Percentuálna zmena v počte úmrtí

[3] Odhad na základe údajov z januára až júna

[4] Odhad na základe údajov z januára až septembra

* Štatisticky nevýznamné

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices