Erasmus

Zapoj sa do súťaže „môj erasmus“ a vyhraj nový tablet! Stačí poslať fotku

Pri príležitosti 30. výročia programu Erasmus sme si pre vás pripravili sútaž o tablet. Zdieľajte fotky z vášho Erasmu na Instagrame alebo Facebooku s hashtagom #MôjErasmus a napíšte nám, prečo je pre vás Erasmus nezabudnuteľný. Súťaž trvá od 29. marca do 1. mája 2017.

Súťaž organizuje Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku (ďalej IKEP). Súťaž bude prebiehať online na Instagrame a Facebooku od 29. marca 2017 do 1. mája 2017 do polnoci. Na konci súťaže bude vyžrebovaný jeden víťaz, ktorý získa od IKEP tablet.

Súťaže sa môže zúčastniť každý občan z 28 členských štátov Európskej únie. Účasť je osobná a individuálna. Do súťaže sú zaradení účastníci po splnení nasledovných podmienok:
– pridanie fotografie z Erasmus pobytu na Instagram alebo Facebook s hashtagom #MôjErasmus

(#MojErasmus), fotografia musí byť pridaná počas trvania súťaže
– vyplnenieregistračnéhoformuláranawebewww.europskyparlament.sk

Cenu nie je možné vyplatiť v hotovosti alebo zameniť za iné výrobky alebo služby bez ohľadu na ich hodnotu. Víťaza kontaktujeme prostredníctvom e-mailu, ktorý zadal pri registrácií. Usporiadateľ si vyhradzuje právo odmietnuť účastníka alebo účasť v súťaži v prípade, ak sa zistí, že jeho účasť je organizovaná centrálne s cieľom umelo zvýšiť šancu na výhru členov klubu alebo združenia.

Duplicitná registrácia z rôznych e-mailových adries a využitie e-mailových schránok „záchytného“ typu (e-mailových schránok, ktoré zachytávajú správy odoslané na adresy, ktoré neexistujú) alebo použitie dočasných e-mailových adries účastníka automaticky diskvalifikuje. Príspevok účastníka do súťaže automaticky ruší aj akýkoľvek iný spôsob falšovania alebo podvodného konania.

V prípade akéhokoľvek podvodného konania alebo porušenia týchto podmienok súťaže si usporiadateľ vyhradzuje právo zrušiť nárok na cenu, a teda odobrať účastníkovi všetky práva požadovať od usporiadateľa náhradu škody.

Ak účastník nedodrží uvedené pravidlá, bude zo súťaže vylúčený bez predchádzajúceho upozornenia. IKEP na Slovensku si vyhradzuje právo podmienky súťaže kedykoľvek upraviť. IKEP si vyhradzuje právo vylúčiť účastníkov, ktorí sa dopustia podvodného konania, manipulácie s výsledkami alebo nespĺňajú všeobecné zmluvné podmienky súťaže.

Vzhľadom na účasť prostredníctvom internetu sa predpokladá, že účastník pozná vlastnosti a obmedzenia internetu a súhlasí s nimi. Ide najmä o záležitosti týkajúce sa nedostatku ochrany osobných údajov, ktoré by mohli byť pirátsky získané, alebo rizík spojených s nákazou vírusmi, ktoré môžu kolovať na internete, záležitosti týkajúce sa technického výkonu, doby odozvy konzultácie a rizík spočívajúcich v preberaní alebo nahrávaní materiálov na internete, na ktoré IKEP nemá vplyv. Účastník nie je v žiadnom prípade oprávnený požadovať náhradu škody za akékoľvek zlyhanie uvedených sietí alebo počítačových systémov, ktoré by účastníkovi umožnilo spochybňovať výsledky alebo závery tejto súťaže.

Viac..  Klimatická služba EÚ: Tohtoročný október bol najteplejším od začiatku meraní

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť všetky ohlásené dátumy alebo časy, a to s okamžitou účinnosťou pri zverejnení tejto informácie online na webovej lokalite https://www.facebook.com/ ikepba alebo na www.europskyparlament.sk. Prípadné zmeny, ktoré môžu byť zverejnené v priebehu tejto súťaže, sa budú považovať za prílohy k týmto podmienkam. Iba usporiadateľ môže posúdiť, či naozaj došlo k porušeniu uvedených pravidiel.

IKEP zhromažďuje len tie osobné informácie, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie určitého presne stanoveného cieľa prostredníctvom pracovníka zodpovedného za spracovanie každej konkrétnej služby online. Informácie sa opätovne nepoužijú na účely, ktoré nesúvisia s daným cieľom. Účasť v súťaži predpokladá bezpodmienečný súhlas účastníka s podmienkami súťaže.

Účastníci, ktorí porušia tieto podmienky, budú s okamžitou platnosťou vylúčení zo súťaže, a to bez predchádzajúceho upozornenia a bez možnosti odvolať sa. Účasťou v súťaži účastník súhlasí s tým, že jeho súťažná fotografia bude umiestnená na lokalite www.europskyparlament.sk a sociálnych sieťach IKEP na Slovensku a že bude zaradený do mailing listu pravidelného mesačného newslettera Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

O dac

Odporúčame pozrieť

erasmus

Program Erasmus+ podporil v roku 2022 viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+ podporil v roku 2022 približne …

Consent choices