Ilustračné PHOTO © European Union – EP.

Európska lieková agentúra chce zdokonaľovať anonymizáciu klinických správ

Európska lieková agentúra (EMA) žiada založiť technickú skupinu, ktorá by agentúre pomáhala rozvíjať osvedčené postupy pre anonymizáciu klinických správ. Cieľom je zostaviť multidisciplinárny tím so širokým spektrom znalostí.

Od októbra 2016 sprístupnila agentúra klinické správy o liekoch v rámci I. etapy zverejňovania klinických dát. Tieto správy však musia prejsť anonymizáciou, aby boli v súlade s európskym právom na ochranu osobných údajov.

Anonymizácia klinických správ sa týka predovšetkým dotknutých osôb z farmaceutického priemyslu, z klinických výskumných organizácií, ale aj Európskej liekovej agentúry. Dosah však má aj na ľudí, ktorí majú prístup k dátam ako sú pacienti, lekári či akademici. EMA už zverejnila postup na anonymizáciu správ.

Technická skupina, ktorú chce EMA založiť by pomáhala preskúmať doterajšie skúsenosti z klinických správ z I. etapy, aby sa postupy anonymizácie stále zlepšovali, a aby sa eliminovali riziká straty súkromia.

Viac..  Kyriakidisová vyzvala štáty EÚ na užšiu spoluprácu v boji proti cukrovke

O vik

Odporúčame pozrieť

lieky

Obchod s liekmi a farmaceutickými produktmi v EÚ rastie, export dominuje nad importom

Obchod s liekmi a farmaceutickými produktmi v Európskej únii (EÚ) zaznamenal v minulom roku nové …

Consent choices