figeľ
Ján Figeľ. PHOTO: redakcia/red.

Ján Figeľ: Slovensko potrebuje spravodlivejšie voľby

Návrh troch zmien

Celkový nedostatok spravodlivosti na Slovensku má svoje korene už v samotných volebných procesoch. Vplyv občanov na výsledky hlasovania a legitimitu reprezentácie vo verejnej správe treba posilňovať, nie naopak. Je to dôležité, stojí to za námahu, nesmie nám to byť jedno. Nekompetentná a/alebo skorumpovaná verejná správa totiž pripravuje ľudí o miliardy eur.

Spravodlivejší výber nositeľov moci znamená rozsiahle materiálne a nemateriálne prínosy pre fungovanie každej demokracie. Ponúkam k tomu tri účinné návrhy:

1) Zrušenie dvojkolovej voľby županov je definitívne. Tak rozhodla vládnuca koalícia. Toto zjednodušenie síce šetrí náklady na voľby, ale znižuje spravodlivosť výberu a legitimitu zvolených predsedov VÚC.

Nasledujúce voľby predsedov VÚC môže výrazne vylepšiť tzv. alternatívny systém hlasovania. Ten znamená, že volič povinne dá hlas nielen svojmu preferovanému kandidátovi, ale na hlasovacom lístku určí aj poradie ďalších kandidátov. Stačí prideliť aspoň prvé tri miesta. V kraji zvíťazí ten kandidát, ktorý získal absolútnu väčšinu hlasov. Ak nikto nezíska absolútnu väčšinu, škrtne sa kandidát s najnižším počtom prvých umiestnení a jeho preferencie sú prerozdelené medzi ostatných kandidátov podľa  pridelených druhých preferenčných hlasov. Takto sa postupuje, až kým jeden z kandidátov nedosiahne absolútnu väčšinu platných hlasov.

Takýto model viacnásobnej voľby jednorazovým aktom pridáva k slobode výberu aj viac spravodlivosti. Víťaz disponuje absolútnou väčšinou preferenčných hlasov, systém lepšie spája záujmy voličov a kandidátov, zabraňuje štiepeniu hlasov a vedie k vyváženej, umiernenej politike. Je to nástroj proti extrémizmu. Takéto hlasovanie zvýši spravodlivosť a legitimitu aj pri voľbách primátorov a starostov. Väčšinový systém obmedzeného alebo plného alternatívneho hlasovania používa stále viac štátov, napríklad Austrália, Írsko, krajiny Tichomoria alebo USA pri voľbách primátorov miest.

2) Okrem zrušenia Mečiarových amnestií, ktoré boli hrubým zneužitím práva na zakrytie štátom organizovaných a páchaných zločinov, slovenský parlament dlhuje ľuďom aj návrat k veľmi dôležitej vlastnosti volebného systému spred r. 1998 – k rozdeleniu Slovenska na viaceré volebné obvody (vtedy štyri). Toto rozdelenie oslabí prehnaný centralizmus a vodcovský vplyv v politike. Osem volebných obvodov – podľa hraníc samosprávnych krajov – by priblížilo výkon moci k občanom, a prinieslo väčšiu adresnosť a vyváženosť politiky vo vzťahu k regiónom.  Oslabila by sa v súčasnosti neprimerane veľká bratislavská dominancia. Súťažiace subjekty by museli ponúknuť ľuďom do regiónov viac lidrov než je tomu dnes, a niesť po celé štyri roky pri výkone mandátov aj silnejšiu regionálnu zodpovednosť. Rozdelenie Slovenska na osem (alebo viac) volebných obvodov je jedným z najúčinnejších systémových nástrojov na zastavenie a zvrátenie súćasného trendu prehlbovania regionálnych rozdielov a rastúcej frustrácie občanov z nedostatku vplyvu na reálnu politiku.

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Ďalší mandát bude ťažký. Budeme sa boriť s novým eurorozpočtom a reformou EÚ

3) Počet Slovákov žijúcich a pracujúcich v zahraničí presahuje 300 tisíc. Reprezentujú virtuálne mesto väčšie než Košice… Trend odchodov z rôznych príčin rastie. Oslabuje to našu spoločnosť a ekonomiku, ale vylepšuje „Richterovu stupnicu“ nezamestnanosti. Aby sa znížilo odcudzovanie medzi touto prevažne mladou a vzdelanou generáciou občanov pracujúcich a žijúcich v zahraničí, treba naštartovať pozitívne zmeny v školstve, zdravotníctve (najviac odchádzajú lekári), v podnikaní a vo verejnej správe. A znovu: hlavným nástrojom pre naštartovanie potrebých zmien sú voľby.  Preto by parlament mal zlepšiť a zjednodušiť možnosti korešpondenčného hlasovania občanov žijúcich prechodne v zahraničí pri voľbách na všetkých úrovniach. Bude to dôležitý signál a potvrdenie záujmu domovskej krajiny o svojich nateraz vzdialených ľudí. Takýto nástroj posilní výkon volebného práva a spravodlivosť volieb.

Ak sa pre úpravu volebých zákonov nájde väčšinová vôľa v parlamente, občania Slovenska môžu mať už čoskoro nielen slobodné, ale aj spravodlivejšie voľby nositeľov ich prenesenej moci. Kde je vôľa, tam je cesta. Nájde sa v dnešnej slovenskej politike?

Komentár pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk pripravil Ján FigeľPredseda Nadácie Antona Tunegu.

O Ján Figeľ

Ján Figeľ je Osobitným vyslancom EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo viery vo svete. Je to skúsený slovenský a európsky politik. Pôsobil ako Hlavný vyjednávač pre vstup Slovenska do EU, potom ako prvý slovenský eurokomisár. Bol predsedom KDH (2009 - 16), vicepremiérom a ministrom dopravy, podpredsedom NR SR.

Odporúčame pozrieť

Voľby 2024: Zloženie nového Európskeho parlamentu

Aktualizovaná prognóza zloženia nového Parlamentu na základe konečných a predbežných výsledkov vo všetkých členských štátoch …

Consent choices