europsky parlament
Európsky parlament. PHOTO: © European Union- EP.

EÚ si dala záväzok popracovať na oblastiach, ktoré sa najviac dotýkajú samotných občanov

Ako priority si tento rok stanovila napríklad elektronické obchodovanie, životné prostredie a ochranu vonkajších hraníc. Prečítajte si, ktoré hlavné legislatíve návrhy Parlament už tento rok schválil. 

Jean-Claude Juncker, Martin Schulz a Robert Fico podpísali koncom minuléosť, migrácia, jednotný digitálny trh, energia a klimatické zmeny.

Bezpečnosť

Poslancom Európskeho parlamentu sa tento rok podarilo prijať viacero návrhom z týchto prioritných oblastí. Odrobili napríklad podnet na to, aby bola za trestný čin považovaná už samotná príprava teroristického útoku. Trestať sa tak bude už školenie sa u teroristov alebo vycestovanie za nimi do zahraničia. Schválené boli aj nové pravidlá, ktoré vyžadujú, aby bola každá osoba prichádzajúca alebo vychádzajúca z EÚ kontrolovaná v databázach. Parlament okrem toho sprísnil aj predpisy týkajúce sa zbraní, aby sa nedostávali do tých nesprávnych rúk.

Jednotný digitálny trh

Ak chceme mať v EÚ poriadne fungujúci digitálny trh, musíme pokryť narastajúci dopyt po mobilných dátach. Poslanci na tento účel schválili návrh, ktorým sa frekvenčné pásmo 700 MHz uvoľňuje pre mobilný internet novej generácie. Prijali aj nové limity na poplatky, ktoré si môžu mobilní operátori účtovať medzi sebou. Teraz už nič nestojí v ceste tomu, aby ste mali od tohto leta roaming v EÚ zdarma.

Viac..  EÚ sa dohodla na prísnejších obmedzeniach dovozu ukrajinských výrobkov

Životné prostredie

Poslanci prijali svoje stanovisko ohľadne reformy trhu s uhlíkom, ktorej cieľom je zlepšiť jeho fungovanie a motivovať firmy k tomu, aby investovali do ekologickejších riešení. Okrem toho podporili aj návrhy ohľadne odpadu. Po novom by sa ho malo viac recyklovať a menej vyhadzovať na smetiská. Na týchto dvoch otázkach sa Parlament ešte bude musieť dohodnúť s Radou ministrov.

S Radou sa v súčasnosti rokuje aj ohľadne prania špinavých peňazí, dodávok plynu a vytvorení agentúry EÚ pre azyl, ktorá by mala mať väčší mandát ako už existujúci Európsky podporný úrad pre azyl.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Súhrnná správa o činnosti EÚ v roku 2023

Komisia uverejnila súhrnnú správu o činnosti EÚ za rok 2023. V roku 2023 EÚ naďalej …

Consent choices