Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Počet udelených občianstiev v krajinách EÚ v roku 2015 klesol

V roku 2015 získalo občianstvo niektorého štátu Európskej únie (EÚ) približne 840 000 ľudí, čo predstavuje pokles v porovnaní s rokom 2014 (890 000 ľudí) a rokom  2013 (980 000). Od roku 2010 udelili krajiny EÚ občianstvo spolu vyše 5 miliónom ľuďom. Z celkového počtu občianstiev EÚ bolo 87 % udelených občanom z krajín mimo EÚ.

Najväčšiu skupinu občanov, ktorí získali občianstvo EÚ, tvorili v roku 2015 Maročania (86 100 osôb, z ktorých 88 % získalo občianstvo v Taliansku, Španielsku alebo Francúzsku), po nich nasledujú Albánci (48 400, 96 % získalo občianstvo v Taliansku alebo Grécku), Turci (35 000, 56 % získalo občianstvo v Nemecku), Indovia (31 000, takmer 60 % získalo britské občianstvo), Rumuni (28 400, polovica z nich získala talianske občianstvo), Pakistanci (26 300, polovica z nich získala britské občianstvo) a Alžírčania (22 500, viac ako tri štvrtiny z nich získali francúzske občianstvo). Maročania, Albánci, Turci, Indovia, Rumuni, Pakistanci a Alžírčania spolu predstavovali tretinu (33 %) celkového počtu osôb, ktorým bolo v roku 2015 udelené občianstvo EÚ. Rumuni (28 400 osôb) a Poliaci (17 800) tvoria dve najväčšie skupiny občanov EÚ, ktorí získali občianstvo iného štátu EÚ.

Tie údaje zverejnil Eurostat, štatistický úrad Európskej únie.

9 z 10 osôb, ktoré získali občianstvo EÚ v roku 2015, pochádzali z krajín mimo EÚ

V šestnástich štátoch EÚ asi 90 % a viac osôb , ktorým bolo v roku 2015 udelené občianstvo, nepochádzali z EÚ: v Estónsku, Litve a Rumunsku (po 100 %), v Bulharsku (99 %), v Španielsku (98 %), v Lotyšsku (97 %), v Grécku a Portugalsku (po 96 %), v Holandsku, Poľsku a Slovinsku (po 94 %), v Dánsku (93 %), vo Francúzsku a v Chorvátsku (po 90 %) a v Taliansku a Spojenom kráľovstve (po 89 %). Naopak v Luxembursku (79 %) a Maďarsku (72 %) ako jediných členských štátoch EÚ pochádzal väčšina osôb, ktoré získali občianstvo, z iných krajín EÚ. Na úrovni dosiahol podiel osôb z krajín mimo EÚ, ktoré získali občianstvo, 87 % (alebo 732 200 nových občanov) a podiel osôb z inej krajiny EÚ 12 % (104 900 nových občanov).

Najvyšší počet udelených občianstiev na obyvateľa dosiahli v Luxembursku a vo Švédsku

Viac..  Europoslanec Vladimír Bilčík vysvetľuje svoj odchod od Demokratov

Každý piaty človek, ktorý r. 2015 získal občianstvo EÚ, sa stal občanom Talianska (178 000 osôb alebo 21 %
všetkých udelených občianstiev v EÚ v r. 2015). Nasleduje Spojené kráľovstvo (118 000 alebo 14 %), Španielsko (114 400 alebo 14 %), Francúzsko (113 600 alebo 14 %) a Nemecko (110 100 alebo 13 %).

V pomere k domácemu obyvateľstvu udelilo najviac občianstiev na 1000 v Luxembursku (5,6 občianstva) a vo Švédsku (5,0), potom na Cypre (3,9), v Taliansku a v Írsku (po 2,9). V celej bolo sa priemerne udelilo 1,7 občianstva na 1000 obyvateľov.

Najvyššia miera naturalizácie vo Švédsku a v Portugalsku

Miera naturalizácie označuje pomer počtu osôb, ktoré získali občianstvo krajiny v danom roku, k počtu cudzincov s trvalým pobytom v danej krajine na začiatku daného roka. V roku 2015 sa zaznamenala najvyššia miera naturalizácie vo Švédsku (6,7 udelených občianstiev na 100 cudzincov s trvalým pobytom) a v Portugalsku (5,2), za nimi nasleduje Poľsko (3,7), Taliansko, Holandsko a Fínsko (po 3,6). Na opačnom konci rebríčka sú krajiny z mierou naturalizácie nižšou ako 1 udelené občianstvo na 100 cudzincov s trvalým pobytom, čiže Estónsko a Slovensko (po 0,5), Česká republika a Lotyšsko (po 0,6), Rakúsko (0,7) a Litva (0,8). V dosiahla priemerná miera naturalizácie 2,4 občianstva na 100 cudzincov s trvalým pobytom.

Spomedzi piatich štátov EÚ, ktoré v roku 2015 udelili najviac občianstiev, miera naturalizácie dosiahla vyššiu hodnotu ako priemer EÚ v Taliansku (3,6), približne priemer EÚ vo Francúzsku (2.6), Španielsku (2,6) a v Spojenom kráľovstve (2,2) a nižšiu hodnotu ako priemer EÚ v Nemecku (1,5).

 

O dac

Odporúčame pozrieť

Ekonomika eurozóny v 3. kvartáli klesla

Ekonomika eurozóny zaznamenala v 3. štvrťroku po úprave o sezónne vplyvy medzikvartálny pokles. TASR o …

Consent choices