Hans Gustaf Wessberg
Hans Gustaf Wessberg, jeden z dvoch členov EDA zodpovedných za túto správu. PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ: Hotspoty pre migrantov fungujú, ale zásadné problémy zostávajú

Ako vyplýva z novej správy Európskeho dvora audítorov, tzv. prístup EÚ založený na hotspotoch, určený pre neregulárnych migrantov prichádzajúcich do Talianska a Grécka, výrazne pomohol zlepšiť registráciu, identifikáciu a bezpečnostné kontroly migrantov. Je však potrebné urobiť viac, keďže tisícky migrantov zostávajú po svojom príchode na grécke ostrovy stále bez pomoci. Mnohí z nich boli maloleté osoby bez sprievodu, uvádzajú audítori, a je potrebné urobiť viac, aby sa im pomohlo.

Za hraničnú kontrolu a spracovanie žiadostí o azyl sú primárne zodpovedné členské štáty EÚ. Európska komisia zaviedla prístup založený na hotspotoch, aby Grécku a Taliansku pomohla zvládať náhly dramatický nárast migrantov počas rokov 2015 a 2016. Poskytuje podporu s cieľom zabezpečiť, aby boli neregulárni migranti identifikovaní, zaregistrovaní, aby im boli odobraté odtlačky prstov a aby boli následne začlenení do príslušných nadväzujúcich postupov.

Audítori zistili, že tento prístup pomohol zlepšiť riadenie migrácie v Taliansku a Grécku vo veľmi zložitých a neustále sa meniacich podmienkach. Napriek tomu, že zriadenie hotspotov trvalo dlhšie, ako sa plánovalo, zvýšila sa kapacita prijímania migrantov v týchto dvoch krajinách, zlepšili sa registračné postupy a posilnila sa koordinácia medzi rôznymi zainteresovanými agentúrami. Napriek značnej podpore EÚ však audítori zistili, že prijímacie zariadenia v obidvoch krajinách neboli vhodné na to, aby mohli riadne prijať (Taliansko) alebo ubytovať (Grécko) množstvo prichádzajúcich migrantov.

Prístup založený na hotspotoch si ďalej vyžaduje, aby boli migranti nasmerovaní do príslušných nadväzujúcich postupov, t. j. žiadosť o azyl v členskom štáte, premiestnenie do iného členského štátu (podľa potreby) alebo návrat do krajiny pôvodu (alebo tranzit). Tieto nadväzujúce postupy sa však často zavádzajú pomaly a sú poznačené rôznymi prieťahmi v rámci zodpovednosti členských štátov. V Grécku od marca 2016 už noví prichádzajúci nemohli odísť na pevninu, ale namiesto toho museli podať žiadosť o azyl v hotspotoch. Premiestnenie už tiež nie je možné a návraty sú pomalé. V dôsledku toho stále viac migrantov do hotspotov prichádza, než odchádza, a hotspoty sú vážne preplnené. V Taliansku vzhľadom na to, že migranti dostávajú lepšie informácie o premiestňovaní, bolo identifikovaných viac kandidátov a audítori upozorňujú, SK 2 že hlavným problémom je teraz nedostatok prísľubov z členských štátov. Do septembra 2016 predložili členské štáty Taliansku oficiálny prísľub na 3 809 ľudí v porovnaní s celkovým prijatým záväzkom premiestniť 34 953 ľudí.

Viac..  EK predstavuje osvedčené postupy na zlepšenie spolupráce členov EÚ pri azylových postupoch

Audítori dodávajú, že ďalším veľkým problémom pre obe krajiny je nedostatok primeraných zariadení na ubytovanie maloletých osôb bez sprievodu a starostlivosť o ne. Ich počet predstavoval na konci septembra 2016 odhadom 2 500 v Grécku a viac než 20 000 v Taliansku.

„Na konci roka 2016 bol stále nedostatok primeraných zariadení na ubytovanie maloletých osôb bez sprievodu a starostlivosť o ne v súlade s medzinárodnými štandardmi, a to v hotspotoch, ako aj na ďalšej úrovni prijatia,“ uviedol Hans Gustaf Wessberg, jeden z dvoch členov Európskeho dvora audítorov zodpovedných za túto správu. „Túto otázku je potrebné urýchlene riešiť.“

Na základe týchto pripomienok audítori predkladajú niekoľko odporúčaní pre Komisiu, aby pomohla členským štátom zlepšiť prístup založený na hotspotoch z hľadiska kapacity, vysielania expertov a úloh a zodpovedností. V záujme zlepšenia starostlivosti o maloleté osoby bez sprievodu odporúčajú, aby Komisia požadovala vymenovanie úradníkov pre ochranu detí v každej lokalite.

O dac

Odporúčame pozrieť

EK predstavuje osvedčené postupy na zlepšenie spolupráce členov EÚ pri azylových postupoch

Komisia predstavila súbor osvedčených postupov na zabezpečenie účinnosti dublinského nariadenia III, ktoré predsedníčka von der Leyenová oznámila v …

Consent choices