5G
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Sprístupnenie frekvenčného pásma 700 MHz umožní rýchlejšie a lepšie pripojenie na internet v rámci Európy

Rada prijala rozhodnutie, ktorým sa zaistí uvoľnenie frekvenčného pásma vysokej kvality pre bezdrôtové širokopásmové služby vo všetkých členských štátoch EÚ s cieľom zlepšiť mobilné pripojenie a podporiť zavedenie technológie 5G. Koordinované využívanie frekvenčného pásma 700 MHz, ktoré umožňuje vysokú rýchlosť a vynikajúce pokrytie, umožní rýchlejšie a lepšie pripojenie na internet v rámci Európy.

Tým sa zmenší digitálna priepasť a umožní rozvoj nových digitálnych služieb, ako sú napríklad prepojené autá alebo elektronické zdravotníctvo, a ich ponuka, a to nielen v mestských oblastiach, ale aj vo vidieckych alebo odľahlých oblastiach.

V dôsledku tohto rozhodnutia dostanú prevádzkovatelia mobilných sietí do 30. júna 2020 výlučný prístup k frekvenčnému pásmu 700 MHz (694 – 790 MHz). Tento harmonogram je zosúladený s očakávaným zavedením sietí 5G v Európe. Členské štáty však môžu toto prerozdelenie oddialiť o najviac dva roky, ale len v náležite odôvodnených prípadoch stanovených v rozhodnutí.

Frekvenčné pásmo 700 MHz je súčasťou rozsahu 470 – 790 MHz, ktorý sa v súčasnosti vo veľkej miere využíva na digitálne televízne vysielanie a pre bezdrôtové mikrofóny na rôznych podujatiach. S cieľom zabezpečiť, aby bolo pre audiovizuálny sektor dostupné dostatočné frekvenčné spektrum aj po tom, ako sa prerozdelí horná časť uvedeného rozsahu, vysielacie služby budú naďalej prioritou vo frekvenčnom pásme pod 700 MHz (470 – 694 MHz) aspoň do roku 2030, a to s ohľadom na vnútroštátne potreby. Členské štáty budú mať možnosť použiť toto frekvenčné pásmo na iné účely vrátane služieb mobilného internetového pripojenia, pokiaľ to bude kompatibilné s potrebami vysielania.

Viac..  Instagram a Facebook spoplatnia v EÚ služby bez reklám

Všetky krajiny EÚ musia do konca júna 2018 stanoviť plán vykonávania tohto prerozdelenia.

„Sprístupnenie frekvenčného pásma 700 MHz pre mobilný internet pomôže zaistiť vysoko kvalitné pripojenie v celej Európe a môže skutočne zmeniť životy mnohých ľudí – zoberme si napríklad využitie telemedicíny v odľahlých oblastiach,“ povedal Dr. Emmanuel Mallia, maltský minister pre konkurencieschopnosť, digitálne a námorné hospodárstvo a hospodárstvo služieb. „Predstavuje to tiež významný krok pri prechode priemyslu shift na 5G, čo je nevyhnutné pre budúcu konkurencieschopnosť EÚ.“

Ďalšie kroky

Týmto záverečným hlasovaním Rady sa ukončil postup v prvom čítaní. Európsky parlament hlasoval 15. marca 2017. Právny akt podpíšu obe inštitúcie v polovici mája a 30. mája sa uverejní v Úradnom vestníku EÚ. Účinnosť nadobudne dvadsiatym dňom po uverejnení.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices