mikolasik

Miroslav Mikolášik ponúka stáž v Európskom parlamente

Brusel, 10. máj 2017 Absolventi a študenti posledného ročníka vysokých škôl sa môžu uchádzať o platenú stáž v Európskom parlamente v Bruseli. Ponúka ju slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS/KDH) v termíne od 4. septembra 2017. Prihlásiť sa treba do konca mája.

Slovenský europoslanec pokračuje v podpore nadaných mladých ľudí formou ponuky stáže vo svojej poslaneckej kancelárii v Bruseli. Stážista sa stane plnohodnotným členom tímu europoslanca, pričom sa bude podieľať na tvorbe odborných podkladov súvisiacich s pracovnou náplňou Miroslava Mikolášika. Nový člen poslaneckej kancelárie sa bude okrem prípravy aktuálnych projektov zúčastňovať pracovných aktivít Európskeho parlamentu.

Pre koho je určená stáž

O stáž sa môžu uchádzať absolventi vysokej školy, prípadne študenti krátko pred jej absolvovaním (v poslednom ročníku štúdia). Základnou charakteristikou uchádzača by mal byť záujem o veci verejné a budúcnosť Slovenska i Európy. Pre záujemcov by malo platiť aj to, že svojím aktívnym prístupom chcú pretvárať spoločnosť, sú tvoriví, nápadití, vedia pracovať nezávisle, vedia si stanoviť vlastné priority a zaujímajú sa o politický, sociálny a duchovný rozvoj spoločnosti i jednotlivca.

Podmienkou absolvovania stáže je výborná znalosť anglického a/alebo francúzskeho jazyka. Uprednostnení sú kandidáti s vedomosťou oboch jazykov. Znalosť iných jazykov je výhodou.

Viac..  Ivan Štefanec: Právo pýtať sa premiéra aj nepríjemné otázky majú všetci novinári

Kedy sa stáž uskutoční

Odborná stáž v poslackej kancelárii Miroslava Mikolášika v Bruseli sa uskutoční od 4. septembra do 30. novembra 2017. Na obdobie absolvovania stáže získa stážista finančný príspevok vo výške 1000 EUR mesačne.

Ako sa uchádzať o stáž

Uchádzači musia najneskôr do 31. mája 2017 (vrátane) doručiť životopis a motivačný list (oba v slovenskom i anglickom jazyku) elektronicky na adresu miroslav.mikolasik@ep.europa.eu.

Kandidáti, ktorí postúpia do užšieho výberového konania, budú kontaktovaní v priebehu mesiaca jún s dohodnutím termínu ústneho pohovoru s Miroslavom Mikolášikom, ktorý si spomedzi nich vyberie nového stážistu.

O red

Odporúčame pozrieť

Mikolasik

Mikolášik o dvojitej kvalite produktov: Dovážame až 50% výrobkov, ktoré nespĺňajú bezpečnostné kritériá

ŠTRASBURG / Po dvojakej kvalite potravín europoslanci začali riešiť aj dvojakú kvalitu spotrebných výrobkov. Na európsky …

Consent choices