letecka preprava
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a USA zlepší služby a vytvorí nové podnikateľské príležitosti

Rada udelila Komisii povolenie rokovať o vyjasnení dohody o leteckej doprave medzi EÚ a USA, ktorou by sa mali odstrániť všetky časové obmedzenia týkajúce sa možností leteckých spoločností prenajímať si lietadlá s posádkou. Prenájom lietadla s posádkou (tzv. „wet leasing“) umožňuje leteckým spoločnostiam ľahšie otvárať nové trasy a reagovať napríklad na sezónny dopyt po turistických destináciách. Zvýšená flexibilita prevádzkovateľov lietadiel so sebou prináša väčší výber a nižšie ceny pre zákazníkov.

„Dohodou o prenájme lietadiel s posádkou so Spojenými štátmi sa vytvoria nové podnikateľské príležitosti a zlepšia sa služby na obidvoch stranách Atlantiku,“ uviedol maltský minister dopravy a infraštruktúry Joe Mizzi. „Pokračujeme tak v našej tradícii rušenia prekážok prístupu na trh, ktoré prinesie výhody cestujúcim aj leteckým spoločnostiam.“

V dohode o leteckej doprave medzi EÚ a USA z roku 2007 sa už medzi stranami ustanovuje režim otvoreného prenájmu lietadiel s posádkou. Novou dohodou sa príslušné ustanovenia skoršej dohody objasnia, čím sa uľahčia možnosti takéhoto prenájmu. Dohodou sa prakticky ustanoví výnimka z aktuálnych pravidiel, ktorými sa upravuje možnosť leteckých spoločností z EÚ prenajímať si s posádkou lietadlá registrované v krajinách mimo EÚ, keďže podľa uvedených pravidiel sa takýto prenájom môže uzavrieť na maximálne sedem mesiacov a možno ho raz predĺžiť.

Viac..  EÚ chce dohodu o dovoze ocele a hliníka do USA do konca roka

Nová dohoda sa týka len USA a neznamená, že budú nasledovať podobné dohody s ďalšími krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ.

Rokovania s USA bude viesť Komisia.

O dac

Odporúčame pozrieť

zamestnanci, ocel

EÚ chce dohodu o dovoze ocele a hliníka do USA do konca roka

Európska komisia by chcela do konca roka dosiahnuť dohodu s USA o oceli a hliníku, …

Consent choices