plenarne zasadnutie
Rokovanie poslancov EP. PHOTO: © European Union- EP.

Poslanci EP: EÚ musí intenzívnejšie chrániť svojich občanov pred negatívnymi dopadmi globalizácie

Globalizácia je podľa mnohých poslancov najväčšou výzvou, ktorá stojí pred EÚ a jej občanmi. Prináša nesmierny tlak na pracovné miesta, mzdy a normy, zároveň je však podľa nich živnou pôdou populizmu.

Poslanci preto v rozprave, ktorá je reakciou na minulotýždňový diskusný dokument EK, vyzvali na zvýšenie ochrany priemyslu a pracovníkov v EÚ a zdôraznili, že Únia sa musí postaviť na čelo úsilia o spravodlivý globálny obchod. EÚ sa totiž podľa mnohých zákonodarcov musí podieľať na tvorbe pravidiel, nie ich iba pasívne prijímať.

Mnohí poslanci žiadali prijatie akčného plánu, ktorý by mal zastaviť preteky o čo najnižšie normy v sociálnej oblasti a vyzvali členské štáty na lepšie prerozdelenie pozitív globalizácie medzi svojich občanov.

Niektorí zákonodarcovia považujú súčasnú formu globalizácie za slepú uličku a voľný obchod vinia za vážne oslabenie demokracie, sociálnych práv a životného prostredia. Ďalší poslanci zdôraznili nutnosť zavedenia spravodlivého daňového systému, ktorý by zabezpečil, že veľké spoločnosti sa platbe svojho spravodlivého podielu nevyhnú.

Podľa podpredsedu EK Jyrkiho Katainena globálny obchod povzbudil hospodársky rast v EÚ, jeho prínosy však nie sú automatické, ani rovnomerne rozložené.

EÚ musí tlačiť na prijatie nových pravidiel, ktoré by viedli k spravodlivému medzinárodnému obchodu a vyriešili by otázky daňových únikov, štátnej podpory či sociálneho dampingu, uviedol podpredseda EK. Pomôcť by mali aj efektívne nástroje na ochranu obchodu a mnohostranný investičný súd.

Viac..  Europoslanci Jurzyca a Štefanec: Robert Fico si dovolil urobiť to, čo si nedovolil urobiť žiadny slovenský premiér

Na domácom fronte by Únia mala byť aktívnejšia v sociálnej oblasti a podpore vzdelávania a odbornej prípravy, dodal Jyrki Katainen.

Reakcie slovenských poslancov 

„Globalizácia je fenomén, ktorému sa nevyhneme a ktorý výrazne zmení súčasnú podobu sveta. Buď ju budeme ignorovať a uvoľníme miesto iným, alebo ju využijeme v prospech Európy, jej občanov a firiem. Musíme podporovať inovácie, digitalizáciu a naplno využiť potenciál našich občanov. V takom prípade čaká Európu a Slovensko úspech,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Súvislosti

Rozprava o možnostiach využívania a usmerňovania globalizácie je reakciou na minulotýždňový diskusný dokument Európskej komisie. Návrhy v tejto oblasti sú súčasťou širšej diskusie o budúcnosti EÚ, ktorú odštartovali februárové uznesenia EP a Biela kniha EK ponúkajúca päť scenárov ďalšieho vývoja Únie. Parlament dlhodobo zdôrazňuje, že globalizácia musí prinášať prospech všetkým Európanom.

O sam

Ed5ls39dlske366eva2?i/!poe

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia …

Consent choices