Moussa Faki Mahamat
Predseda Komisie Africkej únie Moussa Faki Mahamat. PHOTO: © European Union- EP.

Rada EÚ rokovala o vzťahoch medzi EÚ a Afrikou a situácii v Africkom rohu

Ministri zahraničných vecí rokovali o situácii v Africkom rohu, teda v regióne, ktorý čelí destabilizácii, najmä v Somálsku a Južnom Sudáne. Rokovanie sa zameralo na politické a bezpečnostné výzvy, ako aj na to, ako situácia vplýva na širší región.

Ministri zdôraznili strategický význam zapojenia EÚ prostredníctvom aktívnej účasti na riešení politických otázok a pokračujúceho prispievania k mieru a bezpečnosti, a to aj prostredníctvom existujúcich misií a operácií SBOP. Týmto zapojením sa dopĺňa významná rozvojová a humanitárna pomoc, ktorú poskytuje EÚ a jej členské štáty a ktorá je aj naďalej veľmi potrebná vzhľadom na to, že 13 miliónov osôb trpí ťažkým hladom a 650 000 je vnútorne vysídlených v rámci regiónu. Ministri pre rozvoj budú ďalej rokovať o humanitárnej situácii na zasadnutí ich Rady.

„Náš doterajší vzťah založený na poskytovaní tradičnej pomoci sa mení na skutočné partnerstvo vo všetkých oblastiach, počnúc zmenou klímy a končiac bezpečnosťou, hospodárskym rozvojom, migráciou a humanitárnou pomocou. Uvedené rokovania nám pomôžu pri príprave novembrového samitu Afrika – EÚ, ktorý sa zameria na mládež a spôsob, ako ponúknuť príležitosti mladým ľuďom v Európe, a najmä v Afrike. Je to najlepší spôsob, ako riadiť migráciu. Je to takisto najlepší spôsob, ako predchádzať radikalizácii,“ vyhlásila vysoká predstaviteľka pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová.

Viac..  Týždeň v EP: Inflácia, bezpečnosť na cestách, údaje pacientov, aj podpora hudobníkov

Rada taktiež usporiadala všeobecnejšiu diskusiu o vzťahoch Afriky a EÚ. Ministri zahraničných vecí uvítali spoločné oznámenie vysokej predstaviteľky a Komisie o obnovenom impulze v rámci partnerstva EÚ a Afriky. Diskusia bude podkladom pre prípravu novembrového samitu EÚ – Afrika, ktorý sa zameria na mládež. Ministri v tejto súvislosti poukázali na význam vytvárania pracovných miest, a to aj zabezpečením priaznivých podmienok pre obchod a súkromné investície, a na význam podpory sociálneho a politického začlenenia mládeže v Afrike.

Ministri zahraničných vecí potom s predsedom Komisie Africkej únie Moussom Fakim Mahamatom rokovali o možnostiach posilnenia spolupráce s Africkou úniou v oblasti mnohých výziev, ktorým čelia oba kontinenty.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices