ortut
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia: Nová globálna zmluva o ortuti pomôže ochrániť milióny ľudí na celom svete

Európska únia v sídle OSN v New Yorku odštartovala proces nadobudnutia platnosti globálnej zmluvy o ortuti, ktorej cieľom je znížiť vystavenie človeka ortuti.

Ratifikáciou Minamatského dohovoru o ortuti sa potvrdzuje vedúca úloha Európy pri ochrane ľudského zdravia a životného prostredia na celom svete.

Minamatský dohovor o ortuti, čiže nová globálna zmluva o ortuti, sa rokovaním dosiahol a uzavrel v roku 2013 z iniciatívy EÚ. EÚ má jednu z najambicióznejších politík v oblasti ochrany pred ortuťou. Keďže však 40 % až 80 % ortuti uloženej v Európe pochádza z emisií ortuti v iných častiach sveta, na ochranu zdravia našich občanov je potrebné razantné medzinárodné opatrenie.

Karmenu Vella, komisár EÚ pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo, uviedol:Nová globálna zmluva o ortuti pomôže ochrániť milióny ľudí na celom svete pred vystavením tomuto toxickému ťažkému kovu. EÚ touto ratifikáciou urobila rozhodujúci krok, ktorým sa začal proces nadobudnutia platnosti dohovoru. Ide o veľký úspech environmentálnej diplomacie EÚ, ktorým sa zdôrazňuje záväzok EÚ k ráznemu a sústredenému medzinárodnému opatreniu.“

Minamatský dohovor, pomenovaný podľa miesta, kde došlo k najhoršiemu prípadu znečistenia ortuťou v dejinách, nielen sprísni environmentálne normy na celom svete, ale prispeje aj k vytvoreniu rovnakých podmienok, pretože všetky veľké ekonomiky budú uplatňovať environmentálne požiadavky podobné tým, ktoré už platia v EÚ.

Tehotné ženy a deti vrátane dojčiat sú obzvlášť ohrozené ortuťou v potravinovom reťazci. Vďaka dohovoru sa ich vystavenie ortuti dlhodobo výrazne zníži, napríklad zákazom používania amalgámových plomb v prípade týchto ohrozených kategórií.

Vzhľadom na zásadnú úlohu, ktorú v rokovaniach o Minamatskom dohovore zohrávala EÚ, bol jeho obsah do veľkej miery inšpirovaný legislatívou Únie. V nariadení o ortuti sa stanovuje aj súbor pravidiel, vďaka ktorým je EÚ na dobrej ceste stať sa prvou ekonomikou bez ortuti. Znamená to, že sa ortuť prestane používať vo všetkých priemyselných procesoch a zakáže sa akékoľvek jej nové použitie vo výrobkoch a v priemysle, pokým sa nepreukáže jej nevyhnutnosť na ochranu zdravia a životného prostredia.

Viac..  Miriam Lexmann: Ľudia pracujúci z domu musia mať právo „odpojiť“ sa

Prvé zasadnutie konferencie zmluvných strán Minamatského dohovoru o ortuti sa uskutoční 24. – 29. septembra 2017 v Ženeve (Švajčiarsko). V rámci stretnutia na vysokej úrovni, ktoré sa uskutoční 28. a 29. septembra, sa ocení záväzok medzinárodného spoločenstva k Minamatskému dohovoru.

Súvislosti

Ortuť je chemický prvok s neurotoxickými účinkami a používa sa v priemyselných procesoch, ako aj v celom rade výrobkov, ako sú batérie alebo teplomery. Ortuť uvoľnená do životného prostredia vstupuje do potravinového reťazca, kde sa akumuluje najmä v rybách. Vystavenie vysokej úrovni ortuti môže spôsobiť poškodenie mozgu, pľúc, obličiek a imunitného systému.

Za posledných dvadsať rokov bol v EÚ vypracovaný komplexný súbor právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na všetky aspekty životného cyklu ortuti, od primárnej ťažby až po zneškodňovanie odpadu vrátane opatrení týkajúcich sa obchodu, výrobkov s obsahom ortuti a znečistenia ortuťou.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices