utecenci
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Štátni príslušníci tretích krajín sa pri vstupe na trh práce aj naďalej stretávajú s prekážkami

Dimitris Avramopoulos, komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo, a Marianne Thyssen na Európskom podnikateľskom samite usporiadali druhé stretnutie v rámci európskeho dialógu o zručnostiach a migrácii.

Obaja komisári za prítomnosti generálnych riaditeľov a iných vysokopostavených zástupcov viacerých spoločností – IKEA, Deutsche Telekom, NCC, Accenture, B-Post, Scandic hotels, ADECCO, Microsoft a ďalších, ktoré sa zaviazali, že budú presadzovať integráciu cudzincov, a za účasti zástupcov sociálnych a ekonomických partnerov oficiálne spustili iniciatívu „Zamestnávatelia spoločne za integráciu“. Cieľom iniciatívy je propagovať úsilie zamestnávateľov v celej EÚ o podporu integrácie utečencov a iných migrantov na trhu práce aj mimo neho.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos povedal: Úspešná integrácia je nevyhnutná nielen zo sociálneho, ale aj z ekonomického hľadiska. Migrácia sa môže premeniť na šancu pre migrantov, EÚ aj pre našu európsku spoločnosť a hospodárstvo, len ak bude integrácia všetkých migrantov v EÚ úspešná. Úloha a odhodlanie zamestnávateľov je pritom zásadné. Vítam existujúce úsilie na mnohých miestach v celej Európe a vyzývam aj ďalších zamestnávateľov, aby išli príkladom a zapojili sa do spustenej iniciatívy „Zamestnávatelia spoločne za integráciu.“

Komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uviedla: Fórum svedčí o odhodlaní spojiť naše sily so zamestnávateľmi. Teraz je našou hlavnou úlohou prijať výzvy a chopiť sa príležitostí integrovať utečencov a žiadateľov o azyl na trhu práce. Môže a malo by to byť prospešné pre všetkých.“

Generálny riaditeľ NCC Peter Wågström povedal: „NCC v súčasnosti realizuje viacero sľubných projektov, ktoré podporujú integráciu a rozmanitosť. Robíme to predovšetkým preto, lebo potrebujeme viac ľudí so správnou kvalifikáciou a veríme, že rozmanitosť môže viesť k lepším ekonomickým výsledkom. Zároveň sa chceme podieľať na budovaní otvorenejšej spoločnosti.“

Generálny riaditeľ Bpost Koen Van Gerven uviedol: „Bpost je veľký zamestnávateľ v Belgicku, ktorý chce dať príležitosť pracovať pre nás každému vrátane utečencov, dlhodobo nezamestnaných a nízkokvalifikovaných ľudí. Spolu s viacerými partnermi sme preto zaviedli pragmatickú a sociálne zodpovednú politiku zamestnanosti, prostredníctvom ktorej chceme dosiahnuť tento cieľ sociálnej integrácie.“

Generálny riaditeľ podniku Accenture a jeho výkonný riaditeľ pre Európu Jo Deblaere povedal: „Zamestnanie je absolútne kľúčové pre samostatnosť utečencov, avšak aj tým, ktorí majú odborné pracovné skúsenosti a vyššie vzdelanie, sa nezávislosť často získava len veľmi ťažko. V Accenture sa usilujeme pomáhať utečencom opäť sa zaradiť medzi pracujúcich na takých pracovných miestach, ktoré zodpovedajú ich kvalifikácii, a sme hrdí na to, že podporujeme iniciatívu Komisie a pomáhame im znovu nadobudnúť živobytie a nezávislosť.“ 

Hlavná viceprezidentka pre skupinovú sociálnu zodpovednosť (Group Corporate Responsibility) podniku Deutche Telekom AG Birgit Klesper uviedla: „Najdôležitejším predpokladom úspešnej integrácie do spoločnosti je integrácia na trhu práce. Multilaterálny prístup je kľúčovým prvkom naplnenia tejto celoeurópskej potreby. Ak my všetci, politici, tvorcovia politík, občianska spoločnosť a podnikateľská sféra, budeme postupovať jednotne, z veľkej výzvy sa stane veľká šanca.“

Základné informácie

Európsky dialóg o zručnostiach a migrácii sa začal v roku 2016 s cieľom podporovať výmenu názorov v otázkach týkajúcich sa migrácie pracovnej sily medzi Komisiou a ekonomickými a sociálnymi partnermi, najmä zamestnávateľmi. Druhý ročník dialógu, ktorý sa konal 23. mája 2017, bol zameraný na integráciu utečencov a iných migrantov s riadnym pobytom do pracovného trhu.

Viac..  EÚ poskytne 125 miliónov eur na novú humanitárnu pomoc pre obyvateľov Jemenu

Z výskumov vyplýva, že štátni príslušníci tretích krajín sa pri vstupe na trh práce aj naďalej stretávajú s prekážkami. V roku 2016 bola miera zamestnanosti štátnych príslušníkov tretích krajín o 15,2 percentuálneho bodu nižšia než v prípade štátnych príslušníkov EÚ, pričom miera zamestnanosti žien bola obzvlášť nízka. Miera zamestnanosti migrantov z tretích krajín je často nedostatočná, a to aj v prípade tých, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie.

Nevyužitie potenciálu štátnych príslušníkov tretích krajín v EÚ by znamenalo obrovské plytvanie zdrojmi, a to tak pre dotknutých jednotlivcov, ako aj všeobecnejšie pre naše hospodárstvo a spoločnosť. Ak sa migranti dobre integrujú, môžu pomôcť zlepšiť celkovú výkonnosť trhu práce, ako aj dlhodobú udržateľnosť verejných financií.

Komisia preto 7. júna 2016 prijala Akčný plán pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, aby podporila integračné úsilie členských štátov. Integrácia môže byť účinná len vtedy, ak si svoju úlohu plnia všetky príslušné strany: inštitúcie EÚ, vnútroštátne a miestne orgány, organizácie občianskej spoločnosti. Pokiaľ ide o integráciu do trhu práce, zásadnú úlohu majú ekonomickí a sociálni partneri, a hlavne zamestnávatelia. Na úrovni jednotlivých členských štátov mnoho iniciatív vyvinuli zamestnávatelia, odborové organizácie a obchodné komory. Komisia chce prostredníctvom druhého ročníka Európskeho dialógu o zručnostiach a migrácii poskytnúť jednotlivým zamestnávateľom a iným ekonomickým a sociálnym partnerom možnosť podeliť sa o existujúce a budúce iniciatívy v tejto oblasti.

Iniciatívou Zamestnávatelia spoločne za integráciu chce Komisia zviditeľniť podporu integrácie jednotlivými zamestnávateľmi a povzbudiť ďalších, aby sa pridali. Zamestnávatelia, ktorí o to majú záujem, sa  môžu pridať k iniciatíve na webovom sídle Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre migráciu a vnútorné záležitosti.

Nadväzujúc na Nový program v oblasti zručností pre Európu sa Komisia tiež usiluje o väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o kvalifikáciu štátnych príslušníkov tretích krajín, zlepšenie zručností nízkokvalifikovaných ľudí v Európe a ľahšie uznávanie kvalifikácií. Čoskoro bude k dispozícii nástroj na podporu uznávania zručností migrantov z tretích krajín.

Európsky sociálny fond (ESF) je hlavným nástrojom financovania podpory začleňovania na trh práce, a to aj v prípade migrantov. Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) môže poskytovať finančné prostriedky aj na prípravné opatrenia týkajúce sa prístupu na trh práce. V druhom polroku 2017 bude v rámci AMIF vyhlásená výzva na predkladanie návrhov na podporu iniciatív zamestnávateľov a sociálnych partnerov, ktorých cieľom bude presadzovať integráciu utečencov a iných migrantov na trhu práce.

O dac

Odporúčame pozrieť

azyl

Fínsko žiada celoeurópske riešenia, aby sa zastavil tok migrantov z Ruska

Fínsky premiér Petteri Orpo žiada Európsku úniu, aby našla spoločné opatrenia, ktoré by zabránili tzv. …

Consent choices