futbal
Ilustračné PHOTO: © European Union

Európska komisia schválila podporu Slovenska na výstavbu národného futbalového štadióna v Bratislave

Komisia dospela k názoru, že uvedené opatrenie prispeje k podpore športu a kultúry bez toho, aby narušilo hospodársku súťaž na jednotnom trhu EÚ.

Slovensko oznámilo Komisii, že plánuje poskytnúť verejnú podporu vo výške celkom 35,96 milióna eur na výstavbu národného futbalového štadióna v Bratislave. Slovensko konkrétne uhradí formou priameho grantu 27,2 milióna eur z celkových skutočných investičných nákladov vo výške 75,2 milióna eur.

Slovensko okrem toho poskytne príjemcovi NFŠ, a.s., opciu na predaj, ktorá mu umožňuje odpredať štadión po ukončení výstavby štátu za cenu do 48 miliónov eur, ktorá zodpovedá rozdielu medzi skutočnými investičnými nákladmi a výškou priameho grantu.

Komisia posúdila opatrenie podľa článku 107 ods. 3 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), v súlade s ktorým sa povoľuje pomoc na rozvoj určitých hospodárskych činností alebo oblastí.

Bratislavský štadión bude spĺňať požiadavky kategórie 4 podľa kategorizácie UEFA. Štadión budú môcť využívať profesionálne tímy vrátane slovenského národného futbalového tímu a prvoligového futbalového klubu, ale aj neprofesionálne kluby, športové zväzy, školy a občania na športové, spoločenské a kultúrne podujatia. Slovensko zabezpečí, aby sa prístup na štadión poskytoval na transparentnom a nediskriminačnom základe. Cenové podmienky za jeho používanie budú zverejnené. Komisia takisto zastáva názor, že pomoc je primeraná, pretože nepresahuje chýbajúce finančné prostriedky.

Viac..  ECB sa pripravuje na júnové zníženie sadzieb, ukazuje zápisnica

Komisia preto dospela k záveru, že verejná podpora na výstavbu štadióna je v súlade s pravidlami štátnej pomoci EÚ.

Rozhodnutie nie je jediné svojho druhu. Komisia už v minulosti povolila štátnu pomoc pre viacero športových štadiónov v Belgicku, vo Francúzsku a v Spojenom kráľovstve.

O dac

Odporúčame pozrieť

L. Miko: Slovensko naplno nevyužíva potenciál, ktorý mu EÚ ponúka

Vstup do EÚ priniesol Slovensku výrazné zlepšenie v mnohých oblastiach, bez neho by sa mohlo …

Consent choices