benová
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: European Union- EP.

Monika Beňová: EÚ musí byť lídrom digitálnej ekonomiky

Jednotlivé priemyselné odvetvia sú kľúčovým zamestnávateľom tak na Slovensku, ako aj v celej Európskej únii (EÚ). Zaisťujú ekonomickú dynamiku, sú dôležité z hľadiska rozvoja sociálnej politiky a efektívneho zvládania veľkých spoločenských výziev, ktorým sme nútení čeliť.

Dnešné plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu bude venované problematike digitalizácie priemyslu, jeho udržateľnosti a zvyšovaniu konkurencieschopnosti. Sme súčasťou digitálnej priemyselnej revolúcie, ktorá prináša zásadné technologické zmeny. Tie ovplyvňujú obchodné modely, výrobu i spotrebu tovarov a služieb,“ uviedla europoslankyňa Monika Flašíková Beňová. V súčasnosti prebieha globálna súťaž o to, kto sa dokáže novým podmienkam najlepšie prispôsobiť a vyťažiť z nich.

EÚ si vybudovala istý náskok a má tak veľkú šancu byť lídrom digitálnej ekonomiky. Roky je v popredí v znižovaní energetickej náročnosti, podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie, inovácií, či v obmedzovaní emisií CO2,“ priblížila poslankyňa. Pre úspech tak bude dôležitá schopnosť ďalšej spolupráce členských štátov v ekonomických otázkach, rozvoj spoločného trhu a priemyselnej základne.

Podpora nových technológií zároveň nesmie znamenať nárast sociálnej neistoty.Práve to zneužívajú populistické a extrémistické strany a hnutia. Sľubujú svojim voličom, že všetko zachovajú tak ako je, prípadne sa ešte vrátia o desiatky rokov naspäť. To však určite nie je správna cesta,“ zdôraznila Monika Flašíková Beňová. Naopak zodpovedné vlády musia podporovať zamestnávateľov v príprave pracovníkov na uplatnenie sa v nových podmienkach. Vytvára to tlak na kvalitu vzdelávania a schopnosť prepájať digitálne zručnosti s odbornou prípravou, čo je práve na Slovensku nanajvýš aktuálnou témou,“ uzavrela europoslankyňa.

Viac..  EP a Rada sa dohodli ns nových právach spotrebiteľov na jednoduché a atraktívne opravy

O dac

Odporúčame pozrieť

ECB: Zavedenie osobitného odvodu pre banky mala sprevádzať dôkladná analýza

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) prijala minulý týždeň z vlastnej iniciatívy stanovisko k osobitnému …

Consent choices