plenarne zasadnutie
Plenárne zasadnutie poslancov Európskeho parlamentu. PHOTO: © European Union- EP.

Poslanci EP: História holokaustu by sa mala vyučovať na školách

Nárast antisemitizmu v celej EÚ si podľa poslancov vyžaduje dôraznejšiu reakciu. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. 

Nenávistné prejavy a násilie páchané na príslušníkoch židovskej komunity v Európe je nezlučiteľné s hodnotami EÚ, uvádza text uznesenia. Členské štáty by preto mali podľa poslancov prijať opatrenia na zaistenie bezpečnosti svojich židovských občanov. Parlament tiež vyzval vedúcich politikov vo všetkých krajinách EÚ, aby systematicky a verejne odsudzovali protižidovské vyjadrenia a ustanovili národných koordinátorov pre boj proti antisemitizmu.

Dôslednejšie a prísnejšie postihovanie páchateľov

Rasistický motív by mal byť priťažujúcou okolnosťou trestných činov a orgány činné v trestnom konaní by mali postihovať aj antisemitské prejavy na internete, uvádza sa v uznesení.

Poslanci tiež vyzývajú na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce, a to najmä pri stíhaní teroristických trestných činov. Členské štáty by zároveň mali v rámci svojich policajných síl zriadiť osobitné útvary na boj proti nenávistným trestným činom a za účelom  účinnejšieho stíhania tejto trestnej činnosti prijať definíciu antisemitizmu vypracovanú Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA).

Úloha občianskej spoločnosti

Sprostredkovatelia online služieb, ako napríklad internetové vyhľadávače, sociálne médiá či aplikácie, by tiež mali prijať rozhodnejšie opatrenia na boj proti antisemitským nenávistným prejavom, uvádza sa v uznesení.

Viac..  Ivan Štefanec: Podporujem Ivana Korčoka

Dejiny holokaustu by sa podľa poslancov mali dostať do školských učebných osnov a učebnice dejepisu by mali prezentovať židovskú históriu a súčasný život židov komplexne, vyvážene a bez akýchkoľvek foriem antisemitizmu.

Priority EÚ v oblasti základných práv     

Parlament tiež v samostatnom hlasovaní odsúhlasil pracovné priority Agentúry EÚ pre základné práva na rok 2018-2022. Agentúra sa tak okrem iného v najbližších rokoch zameria na otázky súvisiace s udeľovaním azylu a integráciou utečencov a migrantov, bojom proti rasizmu a xenofóbii, ochranou osobných údajov a začleňovaním Rómov.

Poslanci v rokovaniach s Európskou komisiou a Radou (ministrov) EÚ presadzovali, aby mohla agentúra skúmať prácu policajných zložiek a protiteroristickú legislatívu. Komisia a ministri prisľúbili, že sa touto požiadavkou budú zaoberať.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Súhrnná správa o činnosti EÚ v roku 2023

Komisia uverejnila súhrnnú správu o činnosti EÚ za rok 2023. V roku 2023 EÚ naďalej …

Consent choices