ukrajina-eu
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament schválil rozšírenie obchodných koncesií pre Ukrajinu

Európsky parlament podporil uľahčenie prístupu na trh EÚ pre väčšie množstvo ukrajinských výrobkov s výnimkou niektorých poľnohospodárskych produktov. 

Poslanci v legislatívnom uznesení, ktoré upravuje pôvodný návrh Európskej komisie, okrem iného:

  •    odmietli rozšírenie preferenčného prístupu na trh EÚ nad rámec koncesií zakotvených v Dohode      o prehĺbenej a komplexnej zóne voľného obchodu (DCFTA) pre niektoré produkty, ako                 paradajky, pšenicu, močovinu či suroviny pre hnojivá,
  •    podmienili ďalšie otvorenie trhu EÚ pre ukrajinské produkty zintenzívnením boja proti korupcii      v krajine,
  •    rozšírili možnosť požiadať Európsku komisiu o prešetrenie vplyvu nových opatrení na            producentov z EÚ a iniciovanie opatrení na ich ochranu, ktorú mali mať pôvodne len členské štáty,    aj na zástupcov výrobných odvetví.

„Udelením ďalších dočasných obchodný preferencií chce Európsky parlament podporiť prebiehajúce reformy [na Ukrajine], posilniť malé a stredné podniky a poskytnúť potrebný podnet na zintenzívnenie vzájomnej obchodnej výmeny. Dúfam, že tieto opatrenia posilnia vzájomné vzťahy a poskytnú Ukrajine účinnú pomoc,” uviedol spravodajca Jaroslaw Walesa (EPP, PL).

Ďalší postup

Parlament po dnešnom hlasovaní čakajú rokovania o konečnom znení nových obchodných pravidiel s Radou (ministrov) EÚ. Prípadnú dohodu bude musieť pred vstupom do platnosti Parlament opätovne odobriť.

Viac..  Michel pripomenul Orbánovi, že EÚ už má asociačnú dohodu s Ukrajinou

Fakty

Prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu, ktorá je ako súčasť asociačnej dohody s Ukrajinou predbežne účinná od januára 2016, predstavuje základ postupného zbližovania a vzájomného otvárania trhov EÚ a Ukrajiny, pričom však Únia v procese znižovania ciel postupuje rýchlejšie. EÚ ponúka Kyjevu ďalšie uľahčenie prístupu na svoj trh v dôsledku hospodárskych ťažkostí krajiny a v nadväznosti na jej reformné úsilie.

Kým EÚ je najväčším obchodným partnerom Ukrajiny, tá sa na celkovom obchode Únie podieľa iba 0,8%. Hodnota dovozu z Ukrajiny predstavovala v roku 2015 sumu 12,7 mld. eur, export z EÚ na Ukrajinu dosiahol v tom istom roku hodnotu 13,9 mld. eur.

O dac

Odporúčame pozrieť

Michel pripomenul Orbánovi, že EÚ už má asociačnú dohodu s Ukrajinou

Predseda Európskej rady Charles Michel nenechal bez reakcie piatkové vyhlásenie predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána, …

Consent choices