Hans Gustaf Wessberg
Hans Gustaf Wessberg, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento audit. PHOTO: © European Union.

Európsky dvor audítorov vykoná audit finančnej podpory EÚ Turecku

Turecko je najväčším príjemcom nástroja predvstupovej pomoci EÚ (IPA) s viac než 40 % podielom na všetkých prídeloch z IPA. V priebehu obdobia rokov 2007 – 2013 bolo Turecku vyčlenených 4,48 mld. EUR, z toho 2,68 mld. EUR bolo viazaných a 2,19 mld. EUR vyplatených. Od roku 2014 mu bolo vyčlenených ďalších 1,65 mld. EUR, ktoré ale zatiaľ neboli vyplatené.

Cieľom IPA je podporovať predvstupový proces a príslušné reformy v Turecku. V súčasnosti je však malý pokrok v prístupových rokovaniach Turecka a reformy v posledných rokoch upadajú.

„Turecko je najväčším príjemcom vonkajšej pomoci EÚ a jej strategickým partnerom v kľúčových oblastiach politiky, ako sú zahraničné veci, obrana, migrácia, boj proti terorizmu a obchod. Doteraz sme však nikdy nekontrolovali účinnosť nástroja predvstupovej pomoci EÚ Turecku,” povedal Hans Gustaf Wessberg, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento audit.

Viac..  Spotrebitelia v eurozóne zvýšili inflačné očakávania

V rámci auditu sa posúdi, či je predvstupová pomoc EÚ Turecku dobre riadená a či je účinná. Audit sa zameria na tri prioritné sektory: právny štát a základné práva; demokracia a správa; a politiky v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a sociálnych vecí.

Výsledky auditu sa očakávajú v prvej polovici roku 2018.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices