Bienkowska
Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska. PHOTO: © European Union.

Komisia: Z Európy sa musí stať poskytovateľ bezpečnosti

Komisia zriadila Európsky obranný fond na pomoc členským štátom efektívnejšie využívať peniaze daňových poplatníkov, znižovať duplicity vo výdavkoch a zvyšovať pomer medzi kvalitou a cenou. Fond, ktorý ohlásil predseda Juncker v septembri 2016 a ktorý podporila Európska rada v decembri 2016, bude koordinovať, dopĺňať a zvyšovať vnútroštátne investície do výskumu v oblasti obrany, vývoja prototypov a do nadobúdania vojenského vybavenia a technológií.

Podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen povedal: „Ľudia v celej Európe majú obavy o svoju bezpečnosť a bezpečnosť svojich detí. Na doplnenie našej spolupráce s NATO musíme robiť viac a lepšie sami. Dnes dokazujeme, že to nie sú prázdne slová. Tento fond bude fungovať ako katalyzátor silného európskeho obranného priemyslu, ktorý vyvíja moderné a plne interoperabilné technológie a vybavenie. Členské štáty si zachovajú svoju rozhodujúcu úlohu, získajú za svoje peniaze vyššiu hodnotu a v konečnom dôsledku sa zvýši ich vplyv.“

Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska dodala: Z Európy sa musí stať poskytovateľ bezpečnosti. Európsky obranný fond bude podporovať spoluprácu na výskume v oblasti obrany a spoločný rozvoj obranných spôsobilostí. Z tohto dôvodu bude predstavovať zásadnú zmenu pre strategickú autonómiu EÚ a konkurencieschopnosť obranného priemyslu Európy, a to vrátane veľkého počtu malých a stredných podnikov a podnikov so strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré tvoria dodávateľský reťazec v sektore obrany.

Európsky obranný fond má dve zamerania:

  • Výskum: výskumný aspekt fondu už prináša výsledky. Od roku 2017 bude EÚ prvýkrát ponúkať granty na spoločný výskum v oblasti inovatívnych obranných technológií a produktov, ktoré budú v plnom rozsahu a priamo financované z rozpočtu EÚ. Projekty oprávnené na financovanie EÚ budú zamerané na prioritné oblasti, na ktorých sa predtým dohodli členské štáty, a mohli by zvyčajne zahŕňať elektroniku, metamateriály, šifrovaný softvér alebo robotiku. Financované to bude pomocou:
    • 90 miliónov EUR do konca roku 2019, pričom na rok 2017 je pridelených 25 miliónov EUR. Zverejnila sa výzva na predkladanie návrhov pre projekty v oblastiach systémov bez posádky v námornom prostredí a systémov pre vojakov. Podpis prvých dohôd o grante sa očakáva pred koncom tohto roku.
    • 500 miliónov EUR ročne po roku 2020. V roku 2018 Komisia navrhne osobitný výskumný program EÚ v oblasti obrany s odhadovaným ročným rozpočtom 500 miliónov EUR, vďaka čomu sa EÚ stane jedným z najväčších investorov do výskumu v oblasti obrany v Európe.
  • Vývoj a nadobúdanie: pomocou fondu sa členské štáty povzbudia, aby spolupracovali na spoločnom vývoji a nadobúdaní vojenského vybavenia a technológií prostredníctvom spolufinancovania z rozpočtu EÚ a praktickej podpory od Komisie. Členské štáty môžu napríklad spoločne investovať do vývoja technológie drónov alebo satelitnej komunikácie, prípadne hromadne nakupovať helikoptéry, aby znížili náklady. Na financovanie budú oprávnené iba projekty založené na spolupráci a určitý podiel z celkového rozpočtu sa vyčlení pre projekty, ktoré zahŕňajú cezhraničnú účasť malých a stredných podnikov. EÚ ponúkne spolufinancovanie prostredníctvom:
    • 500 miliónov EUR celkove na roky 2019 a 2020 v rámci osobitného rozvojového programu pre oblasť obrany a priemyslu.
    • 1 miliardy EUR ročne po roku 2020. Na obdobie po roku 2020 sa pripraví rozsiahlejší program s odhadovaným ročným rozpočtom vo výške 1 miliardy EUR. Tento program bude využívať finančnú páku na vnútroštátne financovanie s očakávaným multiplikačným účinkom 5. Preto by po roku 2020 celková investícia do rozvoja obrannej spôsobilosti mohla predstavovať 5 miliárd EUR ročne.
Viac..  EÚ poskytne 50 miliónov na opravu ukrajinských prístavov

Ambiciózny Európsky obranný fond pomôže Európskej únii ochraňovať a brániť svojich občanov a doplní iné súčasné pracovné línie, konkrétne plán vykonávania v oblasti bezpečnosti a obrany v rámci Globálnej stratégie, ktorý nastavuje novú úroveň ambícií Únie a určuje opatrenia na ich dosiahnutie, ako aj vykonávanie spoločného vyhlásenia EÚ – NATO, ktoré podpísali predseda Európskej rady, predseda Komisie a generálny tajomník NATO.

S podporou Európskeho parlamentu a členských štátov sa z Európskeho obranného fondu môže rýchlo stať hnacia sila rozvoja európskej bezpečnostnej a obrannej únie, ktorú občania očakávajú.

S ohľadom na budúcnosť a v nadväznosti na Bielu knihu o budúcnosti Európy, ktorú zverejnila Komisia, Komisia takisto publikuje diskusný dokument, aby začala verejnú diskusiu o tom, ako sa EÚ s 27 členskými štátmi môže vyvíjať do roku 2025 v oblasti obrany.

Súvislosti

Vo svojich politických usmerneniach predseda Európskej komisie Juncker v júni 2014 označil posilnenie bezpečnosti občanov Európskej únie za prioritu. V správe o stave Únie za rok 2016 predseda Komisie Juncker oznámil zriadenie Európskeho obranného fondu.

Existujú silné presvedčivé ekonomické dôvody pre užšiu spoluprácu medzi krajinami EÚ pri financovaní obrany. Odhaduje sa, že nedostatočná spolupráca medzi členskými štátmi v oblasti obrany a bezpečnosti ročne stojí 25 až 100 miliárd EUR. Až 80 % obstarávania a viac ako 90 % výskumných a technologických projektov sa realizuje na úrovni jednotlivých štátov. Združovaním obstarávania by sa dalo ročne ušetriť až 30 % výdavkov na obranu.

Roztrieštený prístup v prípade obrany takisto vedie k zbytočnej duplicite a ovplyvňuje schopnosť nasadenia obranných síl. V EÚ existuje 178 rozdielnych zbraňových systémov v porovnaní s 30 systémami v USA. V EÚ je 17 rôznych typov hlavných bojových tankov a v USA iba jeden. V Európe je viac výrobcov vrtuľníkov ako vlád, ktoré ich môžu zakúpiť.

Komisia 30. novembra 2016 predložila Akčný plán v oblasti európskej obrany, v ktorom opísala, ako sa cez Európsky obranný fond a ďalšie činnosti môže podporovať efektívnejšie vynakladanie prostriedkov členských štátov do spoločných obranných spôsobilostí, posilniť bezpečnosť občanov Európskej únie a podporovať konkurencieschopná a inovatívna priemyselná základňa. Vedúci politickí predstavitelia EÚ túto iniciatívu privítali na zasadnutiach Európskej rady v decembri 2016 a marci 2017 a Komisia bola poverená, aby predložila návrhy, ktoré predkladá.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices