europsky parlament
Rokovanie poslancov EUrópskeho parlamentu. PHOTO: © European Union- EP.

Srbsko a Kosovo musia zintenzívniť úsilie o normalizáciu vzájomných vzťahov

Belehrad a Priština musia znormalizovať vzájomné vzťahy a Skopje musí uskutočniť rozsiahle reformy. Vyplýva to z trojice uznesení, ktoré schválil Európsky parlament.

Srbsko

Poslanci v uznesení schválenom pomerom hlasov 524 (za): 70 (proti): 79 (zdržalo sa hlasovania) privítali zlepšenie vzájomných vzťahov Belehradu a Prištiny a dosiahnutý pokrok v preberaní legislatívy EÚ – vrátane otvorenia rokovaní o kapitole súdnictvo a základné práva a kapitole spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť, ktoré sú kľúčové pre pristúpenie k EÚ. Parlament však zároveň vyzval srbské orgány na vytvorenie adekvátneho inštitucionálneho systému na prijímanie predvstupovej pomoci EÚ.

Srbsko by malo zosúladiť svoju zahraničnú politiku s politikou EÚ, a to aj vo vzťahu k Rusku, uvádza sa v uznesení. Poslanci tiež vyzvali vládu v Belehrade, aby zabezpečila reálnu nezávislosť súdnictva. Parlament tiež žiada Srbsko o úpravu ústavy tak, aby zaistila nezávislosť kľúčových inštitúcií a ochranu základných práv.

„Srbsko je na ceste do EÚ. Srbská vláda rieši výzvy týkajúce sa tvorby pracovných miest, zvyšovania konkurencieschopnosti a podpory rastu. Boli prijaté dôležité reformy zamerané na posilnenie podnikateľského prostredia v krajine a na normalizáciu vzťahov s Kosovom,‟ uviedol spravodajca uznesenia David McAllister (EPP, DE)

Kosovo

Poslanci privítali nadobudnutie platnosti Dohody o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom a návrh Európskej komisie na zrušenie víz EÚ pre občanov Kosova. Zároveň však pripomenuli, že zatiaľ neboli splnené všetky podmienky na liberalizáciu vízového režimu.

Parlament vyjadril znepokojenie nad pretrvávajúcou extrémnou polarizáciou politického prostredia v Kosove a pomalým napredovaním Prištiny v úsilí o vybudovanie primeraných a účinných administratívnych kapacít. Poslanci tiež odsúdili násilné prerušenie činnosti kosovského parlamenesntu zo strany niektorých členov opozície v prvej polovici roku 2016.

Uznesenie, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 474 (za): 134 (proti): 64 (zdržalo sa hlasovania), tiež konštatuje, že päť členských štátov EÚ dosiaľ neuznalo Kosovo. Prijatý text v tejto súvislosti uvádza, že uznanie Kosova by zvýšilo dôveryhodnosť vonkajšej politiky EÚ a prispelo k normalizácii vzťahov medzi Belehradom a Prištinou.

„Toto hlasovanie vysiela silný signál, že budúcnosť nezávislého Kosova je v EÚ. Kosovo vyzýva na konštruktívnu reakciu. Dve zostávajúce kritériá nevyhnutné na liberalizáciu vízového režimu – vymedzenie hraníc s Čiernou Horou a výsledky v oblasti usvedčenia vysokopostavených páchateľov korupcie a organizovaného zločinu – môžu a musia byť rýchlo splnené, aby mohli občania Kosova cestovať [do EÚ] bez víz,‟ uviedla spravodajkyňa a podpredsedníčka EP Ulrike Lunacek (Zelení/EFA, AT).

Viac..  Členským štátom EÚ sa nepodarilo zakázať glyfosát, strana Zelení/EFA protestuje

Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko

Parlament privítal vytvorenie novej vlády, ktorá bola sformovaná 31. mája, a požiadal všetky politické strany v krajine, aby pracovali na obnovení dôvery v krajinu a jej inštitúcie.

Poslanci vyzvali novú vládu, aby pokračovala v úsilí o integráciu do EÚ a pristúpila k realizácii rozsiahlych reforiem v oblastiach právneho štátu, súdnictva, boja proti korupcii, základných práv, vnútorných vecí a dobrých susedských vzťahov. Pokiaľ nastane hmatateľný pokrok v uplatňovaní dohody z Pržina a zavádzaní nevyhnutných a naliehavých reforiem v prioritných oblastiach, Európsky parlament je pripravený podporiť začatie prístupových rokovaní s krajinou, uvádza sa v uznesení, ktoré plénum podporilo pomerom hlasov 503 (za): 113 (proti): 45 (zdržalo sa hlasovania).

Poslanci vyjadrili sklamanie z neschopnosti Skopje zreformovať súdnictvo a odsúdili opakujúce sa politické zasahovanie do vymenúvania a kariérneho postupu sudcov a prokurátorov. Parlament tiež vyjadril obavy v súvislosti s politickými útokmi na úrad špeciálneho prokurátora a kladením administratívnych a právnych prekážok jeho práci.

„Parlament zobral s potešením na vedomie pokrok Macedónska smerom k členstvu v EÚ. Nová vláda sa zaviazala prijať dôležité reformy, ktoré umožnili krajine usporiadať transparentné voľby a prekonať dlhotrvajúcu politickú krízu. Macedónsko by teraz malo urýchliť proces prijímania štandardov, hodnôt a princípov EÚ, čím by tiež prispelo k stabilite západného Balkánu,‟ uviedol spravodajca Ivo Vajgl (ALDE, SI).

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices