ZITNANSKA, Jana
Europoslankyňa Jana Žitňanská. PHOTO: © European Union- EP.

Jana Žitňanská: Až každý siedmy Európan je opatrovateľom, mnohí z nich živoria

Brusel – Zosúladenie pracovného a súkromného života, zvýšenie štandardov rodičovskej, otcovskej a opatrovateľskej dovolenky, zlepšenie finančného ohodnotenia a sociálnych benefitov opatrovateľom. Témy a výzvy, ktoré získali dlhoočakávanú konkrétnejšiu podporu v apríli tohto roka, kedy Komisia predstavila návrh opatrení k zlepšeniu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov. Tento návrh bol aj predmetom diskusie europoslancov a odborníkov na sociálne otázky minulý týždeň, kedy sa mimoriadne stretli členovia výborov pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) a pre rodovú rovnosť (FEMM). V diskusii nechýbala ani europoslankyňa Jana Žitňanská (EKR), ktorá sa téme dlhodobo venuje.    

Návrh Komisie podporuje účasť žien na trhu práce a úlohu mužov, ako rovnocenných partnerov. Dosiahnutie tejto rovnováhy je však podľa väčšiny rečníkov momentálne ťažké z viacerých dôvodov. Jedným z nich je bežná prax, v ktorej sa poskytovanie starostlivosti blízkej osobe, či pomoc partnera v rodinnom podnikaní, uskutočňuje neformálne. Ako odznelo na zasadnutí, práve začlenenie týchto ľudí do systému a do legislatívy by malo byť prvým krokom k zlepšeniu ich postavenia. 

Otcovská dovolenka

Rodina sa mení. Rastúca miera rozvodovosti, vznik menších rodín, väčšie vzdialenosti medzi príbuznými, viac žien v zamestaní, či nárast dôchodkového veku sú novodobé faktory, ktoré ovplyvňujú aj súčasnú tvorbu legislatív. Zámerom nového návrhu Komisie je plná podpora otca aj matky pri zosúlaďovaní ich životných rolí, t.j rodiča, aj účastníka na trhu práce. Nezastupiteľné miesto v debate má preto aj otcovská dovolenka, ktorá sa podľa poslancov nemá vnímať ako príležitosť, ale ako sociálne právo. Výskumy ukázali, že otcovia jednoduchšie prijímajú tento model, ak je štátom presne nastavený a nie je len na dobrovoľnej báze. Výsledky spravodlivého zdieľania práv a povinností oboch rodičov sú v severských štátoch pozitívne vo viacerých ohľadoch. Benefity sú pre celú rodinu nielen finančné, ale aj emočné. Europoslankyňa Jana Žitňanská preto víta, že návrh smernice priniesol oteckom 10 dní dovolenky po narodení dieťaťa. 

V Európe máme viac ako 100 miliónov opatrovateľov

Podľa Jany Žitňanskej si opatrovatelia detí, starých ľudí, či blízkych osôb konečne zaslúžia nielen uznanie, ale aj konkrétnu podporu. Štatistiky ukázali prekvapivé čísla, podľa ktorých mnohí opatrovatelia zostávajú pracovať na plný úväzok, t.j. akoby mali dva úväzky. Pre časté absencie však prácu väčšinou strácajú. “Na druhej strane si predstavme opačnú situáciu, že by sa zo dňa na deň prestali o blízkych starať. Celý systém by skolaboval. Táto téma nemôže byť pre nás abstraktná, veď nevieme, či raz nebudeme potrebovať opatrovateľov aj my sami.” dodáva europoslankyňa. Podľa Európskej asociácie opatrovateľov Eurocare je v úlohe opatrovateľa až 1/7 obyvateľstva Európskej únie. Typický poskytovateľ starostlivosti je pritom žena vo veku 45 –  75 rokov.

Viac..  Pomôžte Ukrajine darovaním mobilných zariadení

Európa demograficky starne a preto aj téma opatrovateľov bude stále aktuálnejšia. Jana Žitňanská počas výmeny názorov vo štvrtok minulý týždeň upozornila na kritickú situáciu opatrovateľov na Slovensku, konkrétne na matky starajúce sa o svoje postihnuté dieťa. Podľa europoslankyne ide o jednu z najzraniteľnejších skupín opatrovateliek, mnohé opustil po narodení dieťaťa s postihnutím partner a žijú na hranici chudoby.  “Ich príjem za 24 hodinovú starostlivosť je často okolo 250 eur na mesiac. Len 30% miest na Slovensku poskytuje sociálne služby. Viete si teda predstaviť fyzickú, psychickú a finančnú ťarchu na ich pleciach?”, spýtala sa europoslankyňa zahraničných kolegov.

Žitňanská navrhuje uznávanie kompetencii opatrovateľov

V tejto súvislosti otvorila Žitňanská pred kolegami aj ďalšiu tému, a tou je oceňovanie zručností týchto opatrovateliek. “Hovorím o opatrovateľkách, pretože väčšinou ide o ženy. Počas dlhoročnej praxe, čiže starostlivosti o svoje dieťa, nadobudli zručnosti v oblasti rehabilitácie, logopédie, či ošetrovateľstva a nevidím dôvod, prečo by nemohli byť tieto kompetencie formálne uznávané. Nielenže by sa ľahšie vrátili na trh práce, ale toto uznanie by pre ne znamenalo aspoň symbolickú satisfakciu v ich celoživotnej úlohe.”

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices