utečenci
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

PREHĽAD: Pozrite si koľko migrantov prišlo do Talianska a ostatných krajín

Od začiatku roku do 5.júna 20017 prišlo do Talianska 60.338 migrantov, čo predstavuje nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 24%. 96% migrantov pochádza z Líbye. Príchody z Turecka majú vzrastajúcu tendenciu, napriek tomu sú nízke a predstavujú len 2%.

Líbya: veľké množstvo príchodov za posledných pár týždňov je spôsobené:

– Priaznivým počasím

– Veľkým množstvom simultánnych odchodov organizovaných prevádzačmi, čo spôsobuje problémy obmedzeným kapacitám líbyjskej pobrežnej stráže,

– Kriminálne organizácie pokračujú v získavaní lodí, ktoré neboli zničené alebo zabavené (prevádzači sledujú lode až po hranicu Líbyjského mora, následne prenikajú do medzinárodných vôd a po záchrannej akcii sa opätovne zmocnia lodí a člnov).

Turecko: Do 31.mája prišlo do Turecka 1.327 imigrantov. Jedná sa o významný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka (287 imigrantov), napriek tomu je tento počet obmedzený. V súčasnosti bolo zaznamenané využívanie plachetníc na dosiahnutie pobrežia Sicílie a Apúlie. Podľa migrantov posádky (personál lode) tvoria pravdepodobne Ukrajinci a ceny sú oveľa vyššie v porovnaní s Líbyjskou cestou, pretože sú bezpečnejšie. Frontex tiež poznamenal, že sa používajú turistické jachty a migranti sú natlačení v podpalubí.

Národnosti: 49% migračných tokov – podľa migrantov – tvorí šesť západoafrických krajín (Nová Guinea, Pobrežie Slonoviny, Gambia, Senegal a Mali.) Do prvej desiatky krajín patria opäť aj Sudán a Eritrea (každá s podielom 4%). V každom prípade podiel utečencov z Eritrei je nižší ako podiel týchto utečencov dosiahnutý v roku 2016 (13% za rovnaké obdobie). Je potvrdený aj nárast utečencov z Bangladéšu (6.863 v roku 2017, s podielom na celku vo výške 11%). Tento nárast je spôsobený:

a. Chudobou a nízkymi mzdami v Bangladéši,

b. Nedostatkom pracovných miest v štátoch Perzského zálivu, v minulosti tradičná destinácia Bangladéšanov,

Viac..  Postavenie umelca: lepšie pracovné podmienky umelcov a kultúrnych pracovníkov

c. Občania Bangladéša majú veľkú šancu získať líbyjské víza: keď sa dostanú do Tripolisu, skontaktujú sa s prevádzačmi. Aby sa dostali do Líbye, občania Bangladéša môžu využiť letecké spojenie cez Turecko, kam nepotrebujú tranzitné vízum.

Žiadatelia o azyl: od 1. januára do 1. júna Taliansko obdržalo 61.308 žiadostí o medzinárodnú ochranu (+51,33% v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016). Talianska vláda zabezpečila medzinárodnú ochranu 44% žiadateľov v nasledujúcom pomere:

Štatút utečenca: 9% žiadostí,

Doplnková ochrana: 10% žiadostí,

Humanitárna ochrana (povolenie na pobyt): 25% žiadostí.

Nigéria, Bangladéš a Gambia sú tri hlavné krajiny pôvodu, zatiaľ čo Somálsko (98%) a Sýria (97%) majú prvenstvo v najvyššom podiele priznaných žiadostí.

Líbya: Podľa zdrojov IOM, počas prvého mesiaca roku 2017 bolo 3.312 migrantov repatriovaných z Líbye do krajín ich pôvodu (tento počet značne prekračuje počet repatriovaných za rok 2016, ktorý v danom období predstavoval 2.775 osôb). Nigéria, Gambia, Mali a Pobrežie slonoviny boli hlavnými krajinami, kam repatriácia smerovala. Niektoré osoby boli vrátené aj do Bangladéša.

Niger: V marci 2017 sa potvrdilo výrazné zníženie tokov smerujúcich z Nigeru, oproti roku 2016. Avšak, aby nedošlo k zadržaniu v meste Seguedine, na vstup do Líbye je možné využiť alternatívne cesty.

O dac

Odporúčame pozrieť

migranti

Komisia predkladá akčný plán EÚ pre trasu cez východné Stredozemie

Európska komisia predložila akčný plán EÚ pre východné Stredozemie, ktorý obsahuje cielené operačné opatrenia zamerané …

Consent choices