drogy
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Proces rozhodovania o omamných látkach sa zrýchli

Omamné látky, ktoré môžu mať podobný účinok ako heroín, kokaín či iné nelegálne drogy budú označené za nezákonné a proces ich odstraňovania z trhu sa zrýchli. Podľa nových pravidiel, ktoré odobril aj Výbor pre občianske slobody v spolupráci s Radou EÚ, postupy s označovaním psychoaktívnych látok sa skrátia takmer o polovicu.

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť už preveruje všetky nové látky oznámené členskými štátmi. Po počiatočnej správe, ktorú centrum vydá, má Európska komisia dva týždne na to, aby požiadala o posúdenie možných rizík nových látok.

V prípade, že Komisia nakoniec prijme rozhodnutie o zákaze látky, členské štáty budú mať šesť mesiacov na to, aby rozhodnutie Komisie zaviedli. Očakáva sa však, že zákaz budú štáty môcť zaviesť oveľa rýchlejšie.

Viac..  EÚ: V roku 2022 opäť došlo k nárastu antimikrobiálnej rezistencie

„Potrebujeme rýchly a účinný systém na vysporiadanie sa s novými látkami, ktoré sa objavujú každý rok, často sa predávajú cez internet a predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie, najmä mladých ľudí,“ uviedol spravodajca Michal Boni.

O vik

Odporúčame pozrieť

lieky

EK zintenzívňuje opatrenia na riešenie kritického nedostatku liekov a bezpečnosť ich dodávok v EÚ

Komisia prijala súbor opatrení, ktorý má už od tejto zimy, ale aj v ďalších rokoch …

Consent choices