Europsky zbor solidarity
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európsky zbor solidarity otvára tisíce pracovných miest a stáží

Pol roka po tom, ako Európska komisia iniciovala Európsky zbor solidarity, a v nadväznosti na umiestňovanie uchádzačov na dobrovoľnícke stáže na základe ich záujmu a zručností, ktoré sa začalo v marci 2017, sa dnes začínajú otvárať tisíce pracovných miest a stáží.

Na tento účel Európska komisia podporuje dva projekty pod taktovkou talianskych a francúzskych verejných služieb zamestnanosti, ktoré ponúknu zamestnanie alebo stáž spojené s myšlienkou solidarity v inej krajine EÚ až 6 000 mladým ľuďom.

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uviedla: „Koncepcia Európskeho zboru solidarity spočíva vo vytváraní viacerých a kvalitnejších pracovných miest. Som rada, že odo dneška, keď sa začínajú otvárať pracovné príležitosti, zbor našim mladým ľuďom ponúka plný potenciál. V spolupráci s verejnými službami zamestnanosti a partnermi v teréne budeme ponúkať tisíckam mladých ľudí konkrétne príležitosti na zamestnanie alebo stáž spojené s myšlienkou solidarity v celej Európe. Tak si budú môcť rozvíjať zručnosti a zvyšovať budúce vyhliadky na trhu práce.“

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics povedal: „Teší ma, ako Európsky zbor solidarity rastie. Vďaka pracovnému rozmeru je teraz celkom dobudovaný. Vieme, že mnoho mladých ľudí v Európe chce pomáhať druhým a že táto angažovanosť bude mať pozitívny dominový efekt aj pre nich samotných. Účasť v rámci Európskeho zboru solidarity bude cennou skúsenosťou pre mladých Európanov, ktorí stoja na začiatku kariéry.“

Dva projekty, ktoré vedie francúzska verejná služba zamestnanosti (Pôle emploi) a talianska národná agentúra pre aktívne politiky trhu práce (ANPAL), prepájajú verejné služby zamestnanosti a organizácie z rôznych členských štátov EÚ, akými sú napríklad organizácie zamestnávateľov a inštitúcie odbornej prípravy, aby poskytli ponuky zamestnania alebo stáže v oblasti solidarity mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov. Vybraní účastníci budú môcť vykonávať širokú škálu činností, či už na poli zdravotníctva, sociálnej integrácie, ochrany životného prostredia, pomoci migrantom a utečencom alebo potravinovej pomoci v inej krajine EÚ. V rámci projektov sa oslovia zamestnávatelia, aby sa zabezpečilo vhodné umiestňovanie uchádzačov na základe ich záujmu a zručností a aby sa účastníkom poskytla finančná a iná podpora, akou je napríklad odborná príprava. Projekty sú financované vďaka vyše 14 miliónom eur z programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie.

Harmonogram a ďalšie kroky

Oba projekty budú prebiehať až do marca 2019.

Viac..  Europoslanci vyzvali EÚ, aby podporovala občanov v neliberálnych systémoch

Európsky zbor solidarity sa popri tom bude ďalej rozvíjať a upevňovať. Cieľom je poskytnúť 100 000 miest do konca roku 2020.

Skúsenosti získané v rámci oboch nových projektov pomôžu položiť základ pre dobudovanie Európskeho zboru solidarity do roku 2020. Oba projekty budú podporovať mladých ľudí pri hľadaní cezhraničných stáží do jari 2019 a budú zahŕňať spoluprácu s inými projektmi zameranými na ponúkanie pracovných stáží v rámci Európskeho zboru solidarity.

Súvislosti

Vo svojom prejave o stave Únie v roku 2016 predseda Komisie Juncker oznámil zriadenie Európskeho zboru solidarity s cieľom poskytnúť mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov príležitosť zúčastniť sa na širokom spektre činností v oblasti solidarity v celej EÚ.

Od zriadenia Európskeho zboru solidarity 7. decembra 2016 doň vstúpilo viac než 32 000 mladých ľudí. Hľadanie umiestnení pre účastníkov v organizáciách na základe ich záujmu a zručností sa začalo v marci 2017. Odvtedy bolo kontaktovaných približne 11 500 účastníkov a akceptovaných 460 miest. Cieľom je zabezpečiť, aby sa do konca roka 2020 do Európskeho zboru solidarity zapojilo 100 000 mladých ľudí.

Komisia 30. mája 2017 predložila návrh na poskytnutie pevného základu pre Európsky zbor solidarity v podobe rozpočtu vo výške 341,5 milióna EUR na roky 2018 – 2020 a osobitného právneho základu. Komisia okrem toho navrhuje rozšíriť príležitosti pre mladých ľudí. Európsky zbor solidarity už nebude ponúkať len možnosti na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti, stáže a pracovné miesta, ale v budúcnosti poskytne účastníkom príležitosť na vytváranie vlastných projektov v oblasti solidarity alebo na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti v skupinách.

Pri príprave svojho návrhu Komisia začala otvorený online prieskum a cielené konzultácie so zainteresovanými stranami, ktoré vyústili do fóra zainteresovaných strán. Predtým než navrhované nariadenie nadobudne účinnosť, musí ho prijať Európsky parlament a Rada. Vo svojom spoločnom vyhlásení sa inštitúcie EÚ zaviazali k tomu, že návrh prijmú do konca tohto roka.

O dac

Odporúčame pozrieť

chudoba

Európsky zbor solidarity podporí ľudí v núdzi sumou 145 miliónov eur v roku 2024

Dobrovoľnícke činnosti v roku 2024 výrazne posilní nová možnosť financovania, ktorú dnes predstavila Komisia. Nová výzva …

Consent choices