Federica Mogherini
Európska komisia a Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogherini. PHOTO: © European Union.

Komisii sa podarilo dosiahnuť výrazný pokrok pri zvyšovaní odolnosti EÚ voči hybridným hrozbám

Európska komisia a Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová prezentovali správu hodnotiacu pokrok a opatrenia, ktoré sa podarilo prijať v rámci implementácie spoločného rámca pre boj proti hybridným hrozbám a zároveň predstavili ďalšie potrebné kroky v tejto oblasti.

Hybridné hrozby znamenajú rôznorodú zmes činností, ktoré často zahŕňajú konvenčné aj menej konvenčné metódy, ktoré môžu štáty i neštátne subjekty používať koordinovaným spôsobom, pričom nedosahujú stupeň formálne vyhlásenej vojny. Cieľom nie je len spôsobiť priame straty a zneužiť slabé miesta, ale aj destabilizovať spoločnosť a vyprovokovať neistotu, ktorá má ochromiť rozhodovacie procesy.

Cieľom prijatia spoločného rámca pre boj proti hybridným hrozbám a podporu odolnosti EÚ v apríli minulého roku bolo vytvoriť Úniu, ktorá chráni svojich občanov, ako to prisľúbil predseda EK Jean-Claude Juncker vo svojom prejave o stave Únie v roku 2016. Úsilie vychádza z iniciatív v oblasti obrany, akou je napríklad Európsky obranný fond a je výsledkom intenzívnej úrovne spolupráce medzi EÚ a NATO.

Európska komisia skonštatovala, že v každej z 22 oblastí boja proti hybridným hrozbám, ktoré boli zadefinované minulý rok, sa podarilo dosiahnuť významný pokrok. Medzi týmito oblasťami sú napríklad zlepšovanie informovanosti o hybridných hrozbách, budovanie odolnosti, ochrana Európanov online, či spolupráca s tretími krajinami a v rámci NATO.

Viac..  Lexmann: Potrebujeme spoločný postup v oblasti hodnotenia rizík a pravidiel transparentnosti TikToku

Od prijatia spoločného rámca pre boj proti hybridným hrozbám sa zároveň zvýšila výmena informácií medzi členskými štátmi. EÚ tiež pokročila pri ochrane kritickej infraštruktúry v oblastiach ako sú doprava, energetika, kybernetická bezpečnosť a finančný systém, ako aj v boji proti násilnému extrémizmu a radikalizácii. Oblasť hybridných hrozieb však naďalej predstavuje veľkú výzvu, keďže ich povaha sa naďalej mení a vyvíja.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices