hranolceky
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Hranolčeky sa zakazovať nebudú, vysvetľuje Európska komisia

V uplynulých dňoch sa v médiách, ako aj na sociálnych sieťach, objavili nepravdivé články o tom, že Európska komisia plánuje zakázať hranolčeky. Nový návrh Európskej komisie počíta so znížením karcinogénnej látky akrylamid, ktorá je prítomná aj v hranolčekoch.

  1. Čo je predmetom návrhu?

V návrhu nariadenia prichádza Európska komisia s novými regulačnými opatreniami, ktoré prevádzkovateľom potravinárskych zariadení ukladajú povinnosť uplatňovať kódex postupov (pre mikropodniky je k dispozícii zjednodušený kódex) s cieľom znížiť hladiny akrylamidu a zároveň monitorovať efektívnosť tohto ich znižovania prostredníctvom zaužívaných a jednotných referenčných hodnôt, ktoré sa na akrylamidy uplatňujú.

  1. Prečo to Európska komisia rieši?

Akrylamid je karcinogénna látka, ktorá vzniká z prirodzene sa vyskytujúcich zložiek asparagínu (aminokyselina) a cukrov počas spracovania pri vysokej teplote, napríklad pri vyprážaní, pražení a pečení, predovšetkým zemiakových výrobkov, obilninových výrobkov, kávy a náhradiek kávy.

Prítomnosť akrylamidu v potravinách bola prvýkrát zistená v roku 2002 a odvtedy prebieha výskum s cieľom identifikovať opatrenia na zníženie jeho prítomnosti v potravinách. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) v roku 2015 potvrdil, že akrylamid je karcinogénnou látkou a že súčasná miera vystavenia akrylamidu z potravy poukazuje na riziko v súvislosti s jeho karcinogénnymi účinkami. Úrad EFSA takisto uviedol, že hladiny akrylamidu sa v posledných rokoch priebežne neznižovali. Okrem toho sa v rámci vyšetrovaní, ktoré vykonali členské štáty na základe odporúčania Komisie, preukázalo, že existujú veľké rozdiely v tom, ako prevádzkovatelia potravinárskych podnikov uplatňujú dobrovoľné zmierňujúce opatrenia zacielené na znižovanie prítomnosti akrylamidu v potravinách. V nadväznosti na stanovisko úradu EFSA začala Komisia diskusie s orgánmi členských štátov, aby určila vhodné regulačné opatrenia na zníženie prítomnosti akrylamidu v potravinách.

Cieľom opatrení je teda najmä ochrana zdravia spotrebiteľov. Hoci prítomnosti akrylamidu v jedle nie je možné úplne zabrániť, je potrebné ho znížiť na najmenšiu možnú mieru, a to využívaním účinných a osvedčených postupov.

  1. V akom stave to je?
Viac..  Martin Hojsík: Nie je dôvod, aby si banky držali vaše peniaze pri prevodoch. Zavádzame okamžité prevody

S cieľom nájsť vyvážené riešenie viedli útvary Komisie v posledných mesiacoch rozsiahlu diskusiu s odborníkmi z členských štátov. Dňa 9. júna 2017 sa začala verejná konzultácia o návrhu, ktorá trvala 4 týždne. Útvary Komisie zároveň 19. júna uskutočnili ďalšiu diskusiu s členskými štátmi v rámci Stáleho výboru vzhľadom na očakávané prijatie nových pravidiel v nadchádzajúcich týždňoch, pričom nebola vznesená žiadna námietka. Členské štáty vyjadrili pre tieto opatrenia silnú podporu. Pred pár dnami (19. júla) následne zástupcovia členských štátov odhlasovali návrh Európskej komisie na zníženie prítomnosti akrylamidu v potravinách.

  1. Aký bude ďalší postup v tejto veci?

Znenie, ktoré bolo 19. júla odsúhlasené, sa teraz zašle Rade a Európskemu parlamentu. Obe inštitúcie budú mať tri mesiace na jeho preskúmanie pred konečným schválením zo strany Komisie. Nadobudnutie účinnosti by mohlo byť naplánované na jar 2018. Komisia tiež plánuje začať rokovania o dodatočných opatreniach, ako je napríklad stanovenie maximálnych hladín akrylamidu v niektorých potravinách, bezodkladne po prijatí tohto nariadenia. 

  1. Akých potravín sa tento návrh týka? 

Ide predovšetkým o už spomínané zemiakové výrobky (ako napríklad hranolčeky, zemiakové lupienky), obilninové výrobky (napr. cereálie), kávu a náhradky kávy. Pri tejto príležitosti Európska komisia opäť prízvukuje, že cieľom opatrení nie je zakázať ľuďom konzumovať hranolčeky ani iné pochutiny, ale zaviesť opatrenia, ktoré pomôžu znížiť hladiny akrylamidu zo strany prevádzkovateľov a zároveň monitorovať efektívnosť tohto ich znižovania.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices