jedlo
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Členské štáty odhlasovali návrh Komisie na zníženie prítomnosti akrylamidu v potravinách

Po začatí vykonávania tohto nového nariadenia sa bude od prevádzkovateľov potravinárskych podnikov vyžadovať, aby uplatňovali povinné opatrenia na zníženie prítomnosti akrylamidu v závislosti od veľkosti a povahy ich prevádzok.

Komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis, ktorý hlasovanie uvítal, uviedol: „Podnikli sme dôležitý krok v oblasti ochrany zdravia a dobrých životných podmienok občanov. Nové nariadenie nielen prispeje k obmedzeniu prítomnosti tejto karcinogénnej látky, ale takisto pomôže zvýšiť informovanosť o tom, ako sa vyhnúť vystaveniu tejto látke, ktoré sa často objavuje počas varenia v domácnosti.“

Znenie, ktoré bolo odsúhlasené, sa teraz zašle Rade a Európskemu parlamentu. Obe inštitúcie budú mať tri mesiace na jeho preskúmanie pred konečným schválením zo strany Komisie. Nadobudnutie účinnosti by mohlo byť naplánované na jar 2019.

Komisia tiež plánuje začať rokovania o dodatočných opatreniach, ako je napríklad stanovenie maximálnych hladín akrylamidu v niektorých potravinách, bezodkladne po prijatí tohto nariadenia.

Kontext

Akrylamid je karcinogénna látka, ktorá vzniká z prirodzene sa vyskytujúcich zložiek asparagínu (aminokyselina) a cukrov počas spracovania pri vysokej teplote, napríklad pri vyprážaní, pražení a pečení, predovšetkým zemiakových výrobkov, obilninových výrobkov, kávy a náhradiek kávy.

Prítomnosť akrylamidu v potravinách bola prvýkrát zistená v roku 2002 a odvtedy prebieha výskum s cieľom identifikovať opatrenia na zníženie jeho prítomnosti v potravinách. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) v roku 2015 potvrdil, že akrylamid je karcinogénnou látkou a že súčasná miera vystavenia akrylamidu z potravy poukazuje na riziko v súvislosti s jeho karcinogénnymi účinkami. Úrad EFSA takisto uviedol, že hladiny akrylamidu sa v posledných rokoch priebežne neznižovali. Okrem toho sa v rámci vyšetrovaní, ktoré vykonali členské štáty na základe odporúčania Komisie, preukázalo, že existujú veľké rozdiely v tom, ako prevádzkovatelia potravinárskych podnikov uplatňujú dobrovoľné zmierňujúce opatrenia zacielené na znižovanie prítomnosti akrylamidu v potravinách.

Viac..  ECB sa pripravuje na júnové zníženie sadzieb, ukazuje zápisnica

V nadväznosti na stanovisko úradu EFSA začala Komisia diskusie s orgánmi členských štátov, aby určila vhodné regulačné opatrenia na zníženie prítomnosti akrylamidu v potravinách.

O dac

Odporúčame pozrieť

potraviny

Osem štátov vyzvalo EÚ, aby riešila rozdiely v nákladoch na potraviny v bloku

Osem štátov Európskej únie (EÚ) vyzvalo v piatok Brusel, aby zakročil proti nadnárodným gigantom, ktorí …

Consent choices