Jean-Claude Juncker
Predseda Komisie Jean-Claude Juncker. PHOTO: © European Union.

Agentúry EÚ: Komisia začína posudzovať ponuky členských štátov

31. júla 2017 o polnoci sa skončil postup podávania ponúk na presídlenie dvoch agentúr EÚ, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v Spojenom kráľovstve: Európskej agentúry pre lieky (EMA) a Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA).

Európska komisia teraz objektívne posúdi všetky ponuky na základe kritérií, ktoré stanovili predseda Komisie Jean-Claude Juncker a predseda Rady Donald Tusk a ktoré schválili hlavy štátov alebo predsedovia vlád EÚ–27 na zasadnutí Európskej rady (článok 50) 22. júna 2017.

Komisia svoje posúdenie zverejní online 30. septembra 2017. Rada následne v októbri na základe tohto posúdenia povedie politickú diskusiu v rámci zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti (článok 50). S cieľom umožniť hladké a včasné presídlenie oboch agentúr sa konečné rozhodnutie prijme na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti (článok 50) v novembri 2017.

Členské štáty, ktoré majú záujem stať sa sídlom jednej alebo oboch agentúr, mohli svoje ponuky predložiť Európskej komisii a Rade do 31. júla 2017. Všetky ponuky sa sprístupnia na webovom sídle Rady.

Viac..  Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Súvislosti

Rozhodnutie o presídlení EMA a EBA, ktoré sa momentálne nachádzajú v Londýne, musia prijať vlády 27 členských štátov. Presídlenie agentúr je priamym dôsledkom rozhodnutia Spojeného kráľovstva o vystúpení z Európskej únie, ktoré ho oznámilo na zasadnutí Európskej rady 29. marca 2017. Táto otázka nie je súčasťou rokovaní o brexite, ale je výlučne predmetom rozhovorov 27 členských štátov EÚ. Komisia opakovane vyzvala, aby sa urýchlene prijalo rozhodnutie o presídlení, pretože obe agentúry predstavujú kľúčové regulačné orgány EÚ, ktoré musia aj po marci 2019 naďalej fungovať bez problémov a prerušení.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices