Wifi
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európsky dvor audítorov preskúma politiku v oblasti širokopásmového pripojenia

Európsky dvor audítorov bude skúmať, či Európska komisia a členské štáty sú na správnej ceste k dosiahnutiu cieľov v oblasti širokopásmového pripojenia stanovených v stratégii Európa 2020.

Digitálna agenda pre Európu z roku 2010 predpokladala, že do roku 2013 budú všetci Európania vybavení základným širokopásmovým pripojením, do roku 2020 budú mať zabezpečené rýchle širokopásmové pokrytie a do roku 2020 bude mať viac ako 50 % domácností ultrarýchle širokopásmové pripojenie.

Napriek tomu, že širokopásmové pokrytie v EÚ sa podľa Komisie od roku 2011 zlepšilo, situácia v jednotlivých členských štátoch a medzi mestskými a vidieckymi oblasťami je výrazne odlišná, pokiaľ ide o pevné širokopásmové pokrytie a predplatené pripojenie.

Európska komisia a Európska investičná banka vo svojich štúdiách odhadujú, že na splnenie cieľov v oblasti širokopásmového pripojenia do roku 2020 bude potrebná suma 270 mld. EUR. „Financovanie širokopásmovej infraštruktúry EÚ predstavuje vyše 11 mld. EUR v súčasnom programovom období a dopĺňa investície súkromných operátorov a verejné financovanie zo strany členských štátov,“ uviedla Iliana Ivanova, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za tento audit. „Budeme okrem iného skúmať, či existuje riziko, že financovanie nemusí byť dostatočné na dosiahnutie cieľov v oblasti širokopásmového pripojenia stanovených v stratégii Európa 2020.”

Audítori budú skúmať, či členské štáty vypracovali a zaviedli primerané stratégie na dosiahnutie cieľov širokopásmového pripojenia stanovených Komisiou a s akou pravdepodobnosťou tieto ciele splnia. Pozrú sa aj na to, do akej miery Komisia podporuje a monitoruje členské štáty pri plnení cieľov v oblasti širokopásmového pripojenia.

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Nový program STEP podporí strategické technológie pre EÚ

Audítori navštívia projekty v piatich členských štátoch: Írsku, Nemecku, Maďarsku, Poľsku a Taliansku. Zverejnenie auditu je naplánované na jar 2018.

O dac

Odporúčame pozrieť

Rada EÚ menovala Katarínu Kaszasovú za členku Európskeho dvora audítorov

Rada Európskej únie v pondelok vymenovala Slovenku Katarínu Kaszasovú za členku Európskeho dvora audítorov (EDA). …

Consent choices