Monika Smolkova
Europoslankyňa Monika Smolková. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Smolková: Deti sa musia začať stravovať zdravšie, školy dostanú dotácie

Program EÚ pre zdravé stravovanie poskytne pre všetky členské štáty 250 miliónov na ovocie a zeleninu a na mliečne výrobky. Z toho Slovensko dostane na ovocie a zeleninu 2 185 291 Eur a na mlieko a mliečne výrobkyc 1 020 425 Eur.
„Program podpory EÚ pre zdravé stravovacie návyky detí a pre ich správnu výživu prichádza nanajvýš aktuálne, pretože podľa štatistik má každé dieťa v EÚ nadváhu aj dôsledkom nesprávnej výživy. Dvestopäťdesiat miliónov Eur pre všetky členské štáty EÚ z obrovského rozpočtového balíka EÚ nie je veľa, ale je to rozumná investícia pre zdravie detí a súčasne aj pre podporu poľnohospodárov. Pevne verím, že Slovensko je pripravené realizovať tento program a že viac ako 2 milióny využije v prospech detí,“ hovorí pre EuropskeNoviny.sk europoslankyňa Monika Smolková.

Súčasťou tohto programu, ktorého cieľom je podporovať zdravé stravovacie návyky u detí, bude distribúcia ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov, ako aj osobitné vzdelávacie programy, ktoré majú zvýšiť povedomie žiakov o dôležitosti správnej výživy a vysvetliť im, ako sa vyrábajú potraviny.

Týmto jedným programom sa zlučujú a optimalizujú existujúce projekty, z ktorých malo v minulom roku prínos 20 miliónov detí. Hoci je účasť na programe nepovinná, všetkých 28 členských štátov oznámilo, že sa v školskom roku 2017/2018 zapoja do tejto iniciatívy.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan v tejto súvislosti uviedol: „Veľmi ma teší, že zajtra zavádzame nový program pre školy. Vďaka tomuto programu poskytujeme cennú podporu miliónom európskych žiakov a tisíckam poľnohospodárov vo všetkých členských štátoch. Táto podpora sa v posledných rokoch ukázala byť obzvlášť dôležitá pre poľnohospodárov a vďaka zvýšenému objemu financovania sa zvýši aj jej hodnota. Tento nový program je okrem toho v súlade s mojou prioritou, ktorou je zjednodušenie, a to vďaka tomu, že zlučuje bývalé programy na podporu konzumácie mlieka a zeleniny. V neposlednom rade som rád, že sa spolu s komisármi Andriukaitisom a Navracsicsom zúčastňujem na iniciatíve na podporu zdravého životného štýlu a som presvedčený, že tento program zohráva významnú úlohu.“

Deťom v školách sa bude prioritne podávať čerstvé ovocie, zelenina a konzumné mlieko. Distribuovať sa môžu takisto spracované výrobky, ako sú polievky, ovocné kompóty, džúsy, jogurty a syr, ak to schvália vnútroštátne zdravotnícke orgány. Nepovoľuje sa žiadny pridaný cukor, soľ a tuk okrem prípadu, že vnútroštátne zdravotnícke orgány ich povolia v obmedzenom množstve.

Viac..  I. Štefanec: Ochrana detí pred zneužívaním musí byť vždy na prvom mieste

Členské štáty samy rozhodujú o konkrétnej podobe programu, teda napríklad o tom, aké tematické vzdelávacie opatrenia a iné poľnohospodárske výrobky chcú doň začleniť. Okrem toho majú možnosť doplniť pomoc EÚ na financovanie programu o vnútroštátnu pomoc.

Pri výbere výrobkov sa zohľadňujú zdravotné a environmentálne aspekty, sezónnosť, rôznorodosť a dostupnosť, pričom prednosť sa dáva výrobkom z EÚ. Členské štáty môžu podporovať nákup miestnych alebo regionálnych výrobkov, ekologické výrobky, krátke dodávateľské reťazce, environmentálne prínosy a systémy kvality pre poľnohospodárske výrobky.

Z 250 miliónov EUR, ktoré EÚ vyčlenila na financovanie tohto programu v školskom roku 2017/2018, bude približne 150 miliónov EUR vyčlenených na ovocie a zeleninu a 100 miliónov EUR na mlieko.

Nový školský program je súčasťou programu zjednodušovania v sektore komisára Hogana. Vďaka tomu sa pri vykonávaní nového programu dosahuje väčšia synergia a efektívnosť a tento nový program zároveň dopĺňa ďalšie opatrenia politík v oblasti zdravotníctva a vzdelávania.

Od 1. augusta 2017 sa dva súčasné programy – program na podporu konzumácie ovocia a zeleniny a program na podporu konzumácie mlieka – zlúčia do jednotného právneho rámca. Vďaka novým pravidlám by sa mala dosiahnuť väčšia efektívnosť a zacielenejšia podpora a mal by sa posilniť vzdelávací rozmer.

V súčasnosti sa na bývalom programe na podporu konzumácie ovocia a zeleniny zúčastňuje 24 členských štátov a na bývalom programe na podporu konzumácie mlieka 28 členských štátov. V minulom roku malo z programu na podporu konzumácie mlieka prínos približne 20 miliónov detí a z programu na podporu konzumácie ovocia a zeleniny okolo 11,7 milióna detí.

O red

Odporúčame pozrieť

materska-skola

Európska komisia a Rada Európy potrebujú pre svoj projekt expertov na inkluzívne vzdelávanie

Európska komisia (EK) a Rada Európy (RE) hľadajú pre potreby naplnenia spoločného projektu 144 poskytovateľov …

Consent choices