ZITNANSKA, Jana
Europoslankyňa Jana Žitňanská. PHOTO: © European Union-EP.

Jana Žitňanská: Výsledky prieskumu o kvalite zdravotnej starostlivosti pre ľudí s mentálnym postihnutím na Slovensku

V máji tohto roka uskutočnila europoslankyňa Jana Žitňanská na Slovensku prieskum, ktorého cieľom bolo zmonitorovať prístup lekárov k pacientom s mentálnym postihnutím. Jana Žitňanská sa podpore ľudí so zdravotným postihnutím venuje dlhodobo a po viacerých impulzoch zo strany rodičov sa rozhodla tejto problematike venovať komplexne. Prvým krokom bol práve spomínaný monitoring, do ktorého sa zapojilo 370 respondentov. Na jeseň plánuje europoslankyňa do verejnej diskusie zapojiť aj vysoké školy, ministerstvá a odbornú verejnosť a na tému zlepšenie poskytovania starostlivosti o osoby s mentálnym postihnutím zorganizovať pracovný seminár.

Kvalitnejšie vzdelávanie medikov a doškolovanie lekárov

Dotazník bol adresovaný všetkým, ktorí majú skúsenosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ľuďom s mentálnym postihnutím priamo či nepriamo. Tím Jany Žitňanskej uskutočnil prieskum po návrate zo Špeciálnych olympijských hier v Rakúsku, na ktorých súťažili aj športovci s mentálnym postihnutím zo Slovenska. Súčasťou týchto hier je aj výnimočný projekt podporujúci preventívne zdravotné prehliadky športovcov s mentálnym postihnutím. Podľa organizátorov projektu „Zdraví atléti“ je až zarážajúce, koľkí z nich prichádzajú súťažiť v bolestiach. Podľa Jany Žitňanskej dôvodov takéhoto stavu je niekoľko.Mnohí ľudia s mentálnym postihnutím či autizmom nevedia svojmu okoliu povedať, vysvetliť, ako sa cítia a čo ich bolí. Aj preto by mal byť na lekárskych fakultách väčší dôraz na komunikáciu s pacientom. Podľa zozbieraných dotazníkov je vypuklý najmä problém vyšetrení u zubára.Rodičia na Slovensku poukazujú na to, že drvivá väčšina zubárov je ochotná vyšetriť ich deti s autizmom či s Downovým syndrómom len pod narkózou. Mnohé pritom majú rôzne srdcové poruchy a narkóza je pre ne nebezpečná. Každý lekár by mal mať vedomosť o špecifikách jednotlivých postihnutí, zručnosti v komunikácii s týmito pacientmi, ale aj prehľad o možných rizikách pre konkrétnych pacientov,” hovorí europoslankyňa a dodáva, že v mnohých prípadoch je príčinou zanedbania dentálnej hygieny práve táto bariéra a bezmocnosť. Europoslankyňa Jana Žitňanská vidí cestu k zmene k lepšiemu prístupu, najmä v zintenzívnení vzdelávania medikov a budúcich ošetrovateľov, ale aj v doškolení už ordinujúcich lekárov.

Preventívne prehliadky

Lekári, ktorí poskytovali počas Špeciálnej olympiády v Grazi preventívne vyšetrenie sluchu, zraku, ústnej dutiny či pohybovej sústavy športovcom, sa zhodujú, že práve zanedbávanie preventívnych prehliadok a nepodchytenie niekedy až banálneho zdravotného problému býva dôvodom, prečo ľudia s mentálnym postihnutím zomierajú skôr ako ich rovesníci bez postihnutia. V prípade žien je to o 20 rokov skôr, u mužov o 13 rokov. Príčinou však nie je postihnutie samotné, ako sa mnohí domnievajú, ale zanedbanie iného zdravotného problému, ktorým dotyčná osoba trpí,” hovorí Jana Žitňanská a zdôrazňuje, že absolvovanie pravidelných preventívnych prehliadok je pre týchto ľudí náročnejšie, ako sa na prvý pohľad zdá. Podľa prieskumu viac ako polovica opýtaných musí za všeobecným lekárom osoby, o ktorú sa starajú, cestovať, čo je náročné nielen logisticky, ale aj finančne, keďže mnohé rodiny žijú na hranici chudoby. Návšteva špecialistu býva pritom ešte komplikovanejšia. Napriek tomu sú Slováci zodpovední. Až 74% ľudí v prieskume  potvrdilo, že blízka osoba s mentálnym postihnutím navštevuje preventívne prehliadky pravidelne.

Viac..  Von der Leyenová: Pandémia koronavírusu už nie je hrozbou, EÚ navždy zmenila

Chýbajú lekári, ktorí by sa venovali pacientom komplexne

Rodičom a príbuzným starajúcim sa o ľudí s mentálnym postihnutím chýba na Slovensku internetový portál či iná databáza kontaktov na lekárov, ktorí majú skúsenosti s ošetrením pacientov s mentálnym postihnutím. Z prieskumu ďalej vyplynulo, že ich vyhľadajú najmä na základe odporúčania iných rodičov. Dobrým príkladom pre systémové riešenie v budúcnosti by nám mohlo byť susedné Rakúsko, alebo Nemecko. Ľudia s Downovým syndrómom sa môžu obrátiť na osobitné inštitúcie či centrá, ktoré slúžia ako miesta prvého kontaktu. Tie vedia následne odporučiť požadovaného špecialistu zo svojej databázy. Pre absenciu podobného systému na Slovensku plánuje Jana Žitňanská zriadiť aspoň zoznam kontaktov odporúčaných lekárov na svojej webovej stránke. V dotazníku sme v rámci jednej otvorenej otázky nechali priestor na menovanie konkrétnych lekárov či stredísk, s ktorými majú rodičia dobré skúsenosti. A keďže som zástankyňou zverejňovania „dobrých praktík“, teším sa, že takýmto zoznamom budeme môcť pomôcť aj ďalším ľuďom s mentálnym postihnutím, dodáva s úsmevom. Zoznam lekárov ako aj výsledky z prieskumu budú zverejnené čoskoro na webovej stránke.

O dac

Odporúčame pozrieť

skola

Ovocie, zelenina, mlieko do škôl: Europoslanci chcú viac peňazí a menej byrokracie

V uznesení prijatom v utorok poslanci žiadajú viac financií a zjednodušenie školského programu EÚ pre …

Consent choices