europsky parlament
Hlasovanie poslancov Európskeho parlamentu. PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament schválil nariadenie o bezpečnosti dodávok plynu

Európsky parlament schválil pravidlá, ktoré umožnia členským štátom čeliacim problémom pri dodávkach plynu aktivovať program cezhraničnej pomoci a znížiť tak dopad výpadku na svojich občanov.

Fakty
  • 400 mld. m³ – súčasný ročný dopyt po plyne v EÚ
  • 65% – približný podiel dovozu na spotrebe plynu v EÚ (hlavnými dodávateľmi sú Rusko, Nórsko a Alžírsko)

Členské štáty budú môcť v prípade vážnej krízy spôsobenej nedostatočnými dodávkami plynu aktivovať mechanizmus solidarity, prostredníctvom ktorého požiadajú o pomoc susediace krajiny EÚ. Prioritou by malo byť zabezpečenie dostatočných dodávok plynu pre domácnosti, zariadenia diaľkového vykurovania a prevádzky základných sociálnych služieb, medzi ktoré patria napríklad nemocnice.

Regionálna spolupráca pri riešení výpadkov plynu

Nová legislatíva zriaďuje štyri rizikové skupiny členských štátov, ktoré by mali spolupracovať napríklad pri vyhodnocovaní rizík a prijímaní preventívnych a núdzových opatrení.

Nariadenie definuje tri úrovne krízových situácií týkajúcich sa dodávok energií – včasné varovanie, pohotovosť (výstraha) a stav núdze. Členské štáty ich vyhlásia informovaním Európskej komisie a kompetentných orgánov v rámci ich rizikovej skupiny a v okolitých členských štátoch EÚ.

Transparentnosť dohôd o dodávkach plynu

Európska komisia získa na základe novej legislatívy právo nahliadnuť do akejkoľvek dohody o dodávkach plynu, ktorá je dôležitá z pohľadu bezpečnosti dodávok. Ide o dohody, ktoré predstavujú aspoň 28% celoročnej spotreby plynu v danom členskom štáte.

Komisia bude tiež môcť požiadať o informácie týkajúce sa ďalších komerčných dohôd, ktoré sú dôležité pre uzatvorenie kontraktu o dodávkach plynu, vrátane dohôd týkajúcich sa plynárenskej infraštruktúry.

Viac..  Krízové nástroje štátnej pomoci na podporu poľnohospodárstva a rybárstva ostávajú v platnosti

Vyjadrenie spravodajcu EP

Spravodajca EP Jerzy Buzek (EPP, PL) uviedol: „Domácnosti našich občanov nesmú nikdy ostať bez dodávok plynu. Členské štáty sa zaväzujú k vzájomnej pomoci v prípade prerušenia dodávok plynu. Nové nariadenie posilní regionálnu spoluprácu v oblasti núdzového plánovania a predchádzania krízam a zvýši transparentnosť dohôd o dodávkach plynu.‟

Ďalší postup 

Nariadenie o bezpečnosti dodávok plynu, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 567 (za): 101 (proti): 23 (zdržalo sa hlasovania), musí ešte potvrdiť Rada (ministrov) EÚ, aby mohlo byť zverejnené v Úradnom vestníku EÚ. Do platnosti vstúpi dvadsať dní po zverejnení.

Súvislosti

Nové nariadenie je dôležitou súčasťou balíka v oblasti udržateľnej energetickej bezpečnosti, ktorý Komisia predstavila vo februári 2016. Nové pravidlá spolu s novelizovanou legislatívou týkajúcou sa medzivládnych energetických dohôd, ktorú poslanci schválili v marci, zvyšujú transparentnosť na trhu s plynom a posilňujú odolnosť EÚ voči výpadkom v jeho dodávkach.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices