Juncker
Jean-Claude Juncker počas rozpravy o formovaní budúcnosti EÚ. PHOTO: © European Union- EP.

Juncker a jeho správa o stave Únie. Toto si o nej myslia europoslanci

Lídri politických skupín v stredu privítali výročný prejav o stave Únie predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera, ako aj jeho ambicióznu víziu silnej a jednotnej Európy do roku 2025.

Lídri politických skupín diskutovali s predsedom EK Junckerom počas trojhodinovej rozpravy o plánoch týkajúcich sa obrany, bezpečnosti, legálnej migrácie, medzinárodného obchodu, sociálnej rovnosti, posilnenia rozpočtovej kapacity Únie a demokratického rozhodovania.

Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani v úvode výročnej rozpravy o stave Únie privítal Jeana-Clauda Junckera, kolégium komisárov a estónske predsedníctvo v Rade (ministrov) EÚ. Vo svojom prejave načrtol očakávania občanov Únie, najmä intenzívnejšiu spoluprácu inštitúcií EÚ a členských štátov v oblasti migrácie, terorizmu, hospodárskeho rastu a sociálnych práv.

Vízia predsedu Európskej komisie

Rozpočtová stabilita, vyššia zamestnanosť než kedykoľvek predtým a pokračujúce oživovanie hospodárstva poskytujú príležitosť pre reformu Európskej únie, ktorá musí byť založená na slobode, rovnosti práv a právnom štáte, vyhlásil vo svojom prejave Jean-Claude Juncker.

Predseda Európskej komisie podporil zriadenie úradu európskeho ministra financií a predostrel návrhy v oblasti legálnej migrácie, kybernetickej bezpečnosti, práv pracujúcich, medzinárodného obchodu a obrannej únie, ktorými by sa Parlament a Rada mali zaoberať do konca funkčného obdobia EP.

Jean-Claude Juncker by tiež privítal spojenie funkcie predsedu Európskej rady a predsedu Európskej komisie, ktorú by zastával úspešný Spitzenkandidat, teda vedúci kandidát európskej politickej strany, ktorá vo voľbách do Európskeho parlamentu v júni 2019 získa najviac poslaneckých kresiel.

 

Reakcie lídrov politických skupín

Predseda poslaneckého klubu EPP Manfred Weber (DE) privítal víziu prehlbovania spolupráce EÚ, ktorú predostrel Jean-Claude Junckerm slovami „svet na nás nepočká.‟ Zároveň však poukázal na obavy ľudí, najmä na strach z globalizácie. „Potrebujeme sociálne trhové hospodárstvo‟ a musíme „zabezpečiť naše hranice, aby sme zastavili nelegálnu migráciu.‟ Vyjadril sa tiež k zahraničnopolitickým otázkam. „Turecko sa nemôže stať plnoprávnym členom EÚ,‟ vyhlásil a upriamil pozornosť na východ: „Potrebujeme Európsku obrannú úniu na obranu európskeho spôsobu života.‟ Vyzval tiež na zastavenie projektu výstavby plynovodu North Stream II.

Líder skupiny S&D Gianni Pittella (IT) navrhol, aby EÚ „udrela na všetky nadnárodné spoločnosti, ktoré okrádajú daňové úrady žiadosťami o navrátenie daní,‟ prijala opatrenia „proti zneužívaniu mladých ľudí‟ a ustanovila „záruku pre deti‟ v snahe poskytnúť všetkým deťom v EÚ vzdelanie a prístrešie. V oblasti migrácie vyzval Komisiu, aby „mala odvahu a otvorila legálne cesty,‟ nakoľko zatváranie nelegálnych trás nestačí.

Syed Kamall (UK) v mene skupiny ECR zdôraznil, že „Európa nemôže byť protekcionistická,‟ ak chce naozaj chrániť svojich občanov. Aby mohla európska ekonomika prosperovať, musíme vytvoriť viac príležitostí, nie viac regulácií, vyhlásil dodávajú, že „plány rastu EÚ nevytvárajú pracovné miesta. Miesta vytvárajú podniky.‟ Ľudia mimo Európskeho parlamentu chcú, aby sme „naďalej stabilizovali loď a nevplávali do ďalších búrok,‟ dodal.

Viac..  Von der Leyenová vyjadrila sústrasť rodinám humanitárnych pracovníkov WCK

Líder ALDE Guy Verhofstadt (BE) uviedol, že prejav Jeana-Clauda Junckera bol „plný vízií a ambícií na rok 2019‟ čiastočne preto, že sa „veľa zmenilo‟ potom, ako sa „populistická jar‟ zabrzdila v Rakúsku, Holandsku a vo Francúzsku. „Vitajte všetci na strane rozumu,‟ zvolal dodávajúc, že väčšina občanov chce, aby bola EÚ aktívnejšia, „iba Nigel Farage to nechápe.‟ Únia je podľa neho „nevyhnutná na odolávanie vládam alternatívnej pravice.‟

Patrick Le Hyaric (FR), podpredseda skupiny GUE/NGL navrhol premenu Junckerovho fondu (Európsky fond pre strategické investície) na „rozsiahly sociálny a environmentálny fond.‟ Zdôraznil tiež „urgentnú potrebu opustiť EÚ založenú na konkurencii a vybudovať Úniu spájajúcu sociálny humanizmus a ekologický pokrok, so spravodlivou smernicou o vyslaných pracovníkoch, minimálnymi mzdami, ochranou dôchodkov, odstránením chudoby a rovnosťou medzi mužmi a ženami.‟

Philippe Lamberts (BE), spolupredseda skupiny Zelení/EFA, sa vyslovil za „uzmierenie európskych občanov so samotnou ideou EÚ.‟ Predseda EK by sa však musel snažiť o „zmiernenie nerovností, vtesnanie nášho vplyvu na životné prostredie do hraníc nastavených prírodou, preorientovanie obchodnej politiky, zmrazenie dohody CETA, zbavenie sa glyfosátu a posilnenie definície endokrinných disruptorov,‟ dodal.

„Brexit vás nepoučil,‟ vyhlásil Nigel Farage (EFDD, UK) kritizujúc návrhy Jeana-Clauda Junckera na prehĺbenie európskej integrácie „bez súhlasu ľudí.‟ Postoj Európskej komisie voči Poľsku a Maďarsku mi pripomína sovietsky režim, dodal.

Harald Vilimsky (AT) zdôraznil, že skupina ENF nechce rozširovať „zlyhávajúce‟ euro a odmieta obrannú úniu a voľný pohyb pracovníkov v rámci EÚ. Vnútorné hranice musia byť zachované, aby sme zastavili „milióny Afričanov a Arabov, ktorí zaplavujú Úniu,‟ dodal.

O dac

Odporúčame pozrieť

Benefitom členstva v EÚ sú podľa analytikov najmä jednotný trh a eurofondy

Voľný prístup slovenských firiem na spoločný trh s viac ako 450 miliónmi ľudí, voľný pohyb …

Consent choices