figel2
Ján Figeľ a Adama Dieng. PHOTO: archív JF

Ján Figeľ o bezpečnosti a rozvoji v New Yorku

Osobitný vyslanec EÚ pre slobodu náboženstva alebo viery vo svete Ján Figeľ sa v uplynulom týždni zúčastnil viacerých rokovaní a stretnutí v New Yorku, v súvislosti so zahájením tohtoročného zasadnutia Valného zhromaždenia OSN.

Na úvod vystúpil ako záverečný rečník na konferencii organizovanej Medzinárodnou organizáciou Club de Madrid a Európskou komisiou na tému prepojenia bezpečnosti a rozvoja. CdM zhromažďuje vo svojich radoch bývalých prezidentov a premiérov z celého sveta. Ján Figeľ pri zhodnotení konferencie zdôraznil, že „kde niet mieru a bezpečnosti, niet ani rozvoja. A opačne, kde niet bezpečnosti, tam nebude ani rozvoj. Predpokladom k bezpečnému a udržateľnému rozvoju spoločnosti je však spravodlivosť a rešpektovanie dôstojnosti každého človeka. Aj totalitné režimy totiž obhajujú mier a pokrok, ale upierajú mnohým obyvateľom ich základné práva a slobody.“

figel1
Ján Figeľ a Jehandir Khan. PHOTO: archív JF

V čase zahájenia 72. Valného zhromaždenia organizácie a prípravy dôležitých rozhodnutí sa Ján Figeľ stretol aj významnými predstaviteľmi OSN. Prvým z nich bol Jehandir Khan, riaditeľ Úradu OSN na boj s terorizmom. Vyzval na posilnenie spolupráce krajín OSN v tejto oblasti nielen lepšou výmenou informácií a kordináciou spravodajských a bezpečnostných služieb, ale osobitne prácou s mládežou, podporou vzdelávania, kultúry dialógu a deradikalizácie mládeže cez jej participáciu a sociálne začleňovanie do apoločnosti V tejto línii sú v spolupráci s EÚ pripravované viaceré nové aktivity.

Dôležité bolo rokovanie Jána Figeľa s námestníkom Generálneho tajomníka Adama Diengom, ktorý má na starosti agendu prevencie genocídy. Predstavitelia sa zhodli na vážnosti situácie na Blízkom východe, kde už tri roky prebieha krvavé prenasledovanie jezídov, kresťanov a ďalších náboženských komunít na územiach Iraku a Sýrie zo strany militantov ISIS. Svetové spoločenstvo sa nemôže prizerať tomuto vývoju, pretože diskredituje tým nielen svoje vlastné slová a závazky, ale aj dôveryhodnost a akcieschopnosť OSN. Osobitný vyslanec EÚ vyslovil presvedčenie, že dnes „je na nás všetkých zodpovednosť i príležitosť ukončiť storočie genocíd, ktoré začalo v čase 1. svetovej vojny v Arménsku, a napriek opakovaným sľubom Nikdy viac! a napriek dohovoru o prevencii genocídy, masy nevinných ľudí v priebehu uplynulých sto rokov sa opakovane stali obeťami hrozných zločinov proti ľudskosti, ba systematickej likvidácie.“

Adama Dieng potvrdil, že BR OSN je pripravená schváliť rezolúciu, ktorou umožní vytvorenie medzinárodného expertného tímu na vyšetrenie vojnových zločinov spáchaných  príslušníkmi ISIS na území Iraku. Rezolúcia vznikla na báze augustovej žiadosti Irackej vlády o takúto pomoc a vďaka následnému diplomatickému sprostredkovaniu Spojeného kráľovstva. Takéto rozhodnutie svet čakával už aspoň pred rokom. Ale je to signál nádeje pre prenasledovaných v Iraku a predpoklad pre zahájenie procesu uplatňovania zodpovednosti a spravodlivosti voči páchateľom vojnových zločinov, nielen z radov ISIS. Tím má zostaviť Generálny tajomník OSN Antonio Guteres z irackých sudcov a medzinárodných expertov na trestné právo, s mandátom na dva roky a s podporou OSN. Tím má podať BR OSN prvú správu o činnosti 90 dní po etablovaní a potom každých 180 dní. Jeho činnosť sa môže týkať aj zločinov spáchaných na území iných štátov, za predpokladu ich žiadosti a súhlasu BR OSN. Cieľom rezolúcie je pomôcť dostať zločincov pred iracké prípadne iné súdy.

Viac..  Preplnenosť väzníc je v Európe problémom, SR je pod európskym priemerom

S A. Diengom sa J. Figeľ zhodol tiež na pozrebe odloženia referenda na severe Iraku, ktoré v týchto dňoch má rozhodovať o samostatnosti Kurdistanu. Dnes je dôležité definitívne poraziť ISIS nielen ako politickú a vojenskú štruktúru, ale aj ako ideológiu nadradenosti nenávisti. Mier a stabilita sú dôležité pre nastolenie práva a spravodlivosti, pre návrat utečencov osobitne z radov náboženských a etnických menšín. Irak a jeho obyvatelia nepotrebujú pokračujúci a prípadný nový vnútorný konflikt.

Partneri sa dohodli na zintenzívnení spolupráce pri ochrane náboženskej slobody vo svete, pretože je predpokladom nielen mieru a udržateľného rozvoja, ale je aj vyjadrením rešpektovania ľudskej dôstojnosti. J. Figeľ informoval A. Dienga o pripravovaných pracovných cestách do Egypta, Senegalu a Pakistanu.

O red

Odporúčame pozrieť

Ján Figeľ: Európa potrebuje Schumanov plán 2.0

Tento text odráža presvedčenie, s ktorým som dva roky pracoval na príprave a moderoval prvé stretnutie predstaviteľov …

Consent choices