potraviny
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia vydala súbor usmernení k dvojakej kvalite potravín

Ako avizoval predseda Juncker v tohtoročnej správe o stave Únie, Komisia vydala súbor usmernení k tomu, ako uplatňovať predpisy EÚ v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľa v prípadoch dvojakej kvality výrobkov.

Usmernenia pomôžu vnútroštátnym orgánom určiť, či spoločnosť porušuje právne predpisy EÚ, keď predáva výrobky dvojakej kvality v rôznych krajinách.

Jean-Claude Juncker, predseda Európskej komisie, pri príležitosti prejavu o stave Únie povedal: „Nebudem tolerovať, aby sa v niektorých častiach Európy občanom predávali potraviny nižšej kvality ako v iných krajinách, napriek tomu, že ich obal a označenie sú totožné. Teraz musíme dať vnútroštátnym orgánom väčšie právomoci, aby odstránili všetky existujúce nezákonné praktiky.“

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová dodala: „Prezentovanie dvoch rozličných výrobkov v obale s tým istým označením je neférové a zavádza spotrebiteľa. Ide o dobrý príklad cezhraničného problému, ktorý môžeme vyriešiť len spoločne na úrovni EÚ. Členské štáty si s ním dlho samy nevedeli rady. Som odhodlaná skoncovať s týmito praktikami, ktoré aj právo EÚ zakazuje, a zabezpečiť, aby sa so všetkými spotrebiteľmi zaobchádzalo rovnako.“

V usmerneniach sa uvádzajú a vysvetľujú relevantné požiadavky v právnych predpisov EÚ v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľa, ktoré musia orgány zohľadňovať, keď analyzujú potenciálny prípad dvojakej kvality výrobkov. Týmito predpismi sú:

  • nariadenie o poskytovaní informácií o potravinách, ktoré stanovuje, že spotrebiteľom sa musia o konkrétnych potravinách poskytovať pravdivé a dostatočné informácie. Napríklad na etiketách potravín sa musí uvádzať zoznam všetkých zložiek obsiahnutých vo výrobku,
  • smernica o nekalých obchodných praktikách, ktorá zakazuje nekalé praktiky, ako napríklad uvádzanie rovnako označených výrobkov na trh spôsobom, ktorý môže zavádzať spotrebiteľa.

Usmernenia vychádzajú z uvedených predpisov a ponúkajú podrobný návod pre vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa a potravinové správy, ktorý im pomôže určiť, či výrobcovia konajú v rozpore s týmito predpismi. Ak má prípad cezhraničný charakter, orgány na ochranu spotrebiteľa ho môžu riešiť na európskej úrovni prostredníctvom Siete spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Viac..  Komisia navrhuje zjednodušené pravidlá pre detergenty na jednotnom trhu

Vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa a potravinové správy sú zodpovedné za zabezpečenie toho, aby spoločnosti dodržiavali právne predpisy EÚ. Európska komisia je však odhodlaná im pomáhať, týmito usmerneniami aj rôznymi inými aktivitami.

Ďalšie činnosti Komisie

Komisia okrem týchto usmernení momentálne pracuje aj na novej metodike, ktorá povedie k lepšiemu komparatívnemu testovaniu kvality potravín. Členské štáty tak budú môcť o tejto otázke diskutovať a vychádzať pritom zo spoločnej solídnej vedeckej základne, ktorá bude platiť rovnako pre všetkých. Na vypracovanie tejto metodiky poskytla Komisia Spoločnému výskumnému centru (JRC) 1 milión eur.

Komisia financuje aj ďalšie činnosti zamerané na zhromažďovanie dôkazov a presadzovanie práva. Členským štátom dáva k dispozícii 1 milión eur na financovanie štúdií či opatrení na presadzovania práva.

Nadviazala dialóg s výrobcami a združeniami výrobcov, ktorí sa zaviazali, že na jeseň tohto roka vypracujú kódex správania.

Komisia sa 13. októbra zúčastní na spotrebiteľskom samite o dvojakej kvalite potravín v Bratislave. Pôjde o ministerské stretnutie na vysokej úrovni organizované slovenskou a českou vládou. V septembri a novembri Komisia okrem toho zorganizuje viaceré semináre, na ktoré budú prizvaní zástupcovia orgánov na ochranu spotrebiteľa a pre bezpečnosť potravín. 

O dac

Odporúčame pozrieť

Michal Šimečka o správe Európskej komisie: Využívanie paragrafu 363 je na Slovensku nadužívané

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Právny …

Consent choices