kldr
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Rada ďalej posilnila svoje reštriktívne opatrenia voči KĽDR

Bezpečnostná rada OSN prijala túto rezolúciu 11. septembra 2017 ako reakciu na to, že v KĽDR pokračujú aktivity v oblasti vývoja jadrových zbraní a balistických rakiet, čo predstavuje porušenie jej predchádzajúcich rezolúcií a ich zjavné ignorovanie.

Opatrenia zavedené rezolúciou BR OSN č. 2375 (2017) zahŕňajú zákaz predaja skvapalneného zemného plynu KĽDR a zákaz dovozu jej textilu. Súčasťou nových opatrení sú aj obmedzenia predaja rafinovaných ropných produktov a ropy KĽDR.

Členské štáty navyše nebudú štátnym príslušníkom KĽDR udeľovať nové pracovné povolenia na vstup a prácu na svojom území, pretože existuje podozrenie, že generujú príjem, ktorý slúži na podporu nezákonného jadrového programu a programu balistických rakiet krajiny.

Právnymi aktmi sa transponujú aj výnimky, ktoré Bezpečnostná rada OSN ustanovila na humanitárne účely a účely obživy.

Rada už 15. septembra transponovala ďalšie opatrenia uložené rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN, pričom zoznamy osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie aktív a obmedzenie cestovania, doplnila o tri subjekty a jednu osobu podporujúce nezákonné programy. Celkový počet osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia voči KĽDR, je 63, a celkový počet subjektov uvedených na zozname OSN, je 53. EÚ naviac autonómne označila 38 osôb a 4 subjektov.

Viac..  Prijatie nových pravidiel EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí

V súlade s tým, na čom sa dohodli ministri zahraničných vecí EÚ 7. septembra v Tallinne, Rada v súčasnosti pracuje na prípadných dodatočných autonómnych reštriktívnych opatreniach EÚ, ktoré by doplnili a posilnili sankcie Bezpečnostnej rady OSN.

EÚ vykonáva všetky rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN prijaté v reakcii na programy KĽDR v oblasti jadrových zbraní a balistických rakiet. EÚ okrem toho uložila autonómne reštriktívne opatrenia voči KĽDR, ktorými sa dopĺňa a posilňuje sankčný režim OSN.

O dac

Odporúčame pozrieť

vlajky

Začali platiť pravidlá na harmonizáciu trestných činov za porušenie sankcií EÚ

Európska komisia (EK) v správe pre médiá pripomenula, že od nedele 19. mája vstúpili do …

Consent choices