kalinak
Robert Kaliňák. PHOTO: © European Union- EP.

Kontroly na vnútorných hraniciach by mali byť poslednou možnosťou, zhodli sa ministra vnútra EÚ

LUXEMBURG –  Ak si budeme vymýšľať nové dôvody na zavedenie kontrol na vnútorných hraniciach členských štátov Schengenského priestoru, bude to erózia a v konečnom dôsledku koniec Schengenu. Povedal to podpredseda vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák na rokovaní Rady ministrov spravodlivosti a ministrov vnútra v Luxemburgu.

Viaceré členské krajiny v posledných dňoch predĺžili o ďalších šesť mesiacov dočasné kontroly na vnútorných hraniciach z dôvodu bezpečnostnej situácie v Európe a hrozieb terorizmu. Na stole je aj návrh Európskej komisie, ktorý navrhuje zmeniť časti Kódexu, ktoré upravujú podmienky, postup a maximálnu dĺžku kontrol na vnútorných hraniciach.

Návrh smeruje k tomu, aby štáty želajúce si zaviesť kontroly na hraniciach mali k dispozícii túto možnosť na dlhšie obdobie. Lehoty by sa zo šiestich mesiacov mali predĺžiť maximálne na jeden rok. Možná celková doba hraničných kontrol na vnútorných hraniciach by sa teda predĺžila z dvoch na tri roky, neexistuje však garancia, že by pod mierne pozmenenou zámienkou nemohli byť kontroly predĺžené de facto neobmedzene.

Viacerí ministri vnútra počas diskusie vyhlásili, že kontroly na vnútorných hraniciach by mali byť poslednou možnosťou  a výnimočným opatrením, keďže voľný pohyb osôb je najväčšou vymoženosťou Európy.  „Mali by sme sa prestať klamať o tom, že kontroly na hraničných prechodoch sú dobrým bezpečnostným opatrením. Pokiaľ nestrážite zelenú hranicu, tak stráženie hraničných prechodov je len akými PR opatrením. Pretože prejsť zelenú hranicu je ďaleko jednoduchšie ako hraničný prechod,“ povedal minister vnútra R. Kaliňák.

Ak bude táto debata týmto smerom pokračovať, čelíme podľa neho reálnej hrozbe zániku Schengenského priestoru a voľného pohybu osôb, čo je jedna zo základných slobôd, ktorú Európska únia má. Opäť sa dotkli aj otázky mechanizmu permanentného prerozdeľovania migrantov.  „Neexistuje cesta ku kompromisu, akokoľvek budeme premaľovávať povinné kvóty na akúkoľvek farbu, stále pôjde o tú istú vec. Musíme nájsť efektívne riešenia.  Vracanie sa k tejto téme v akejkoľvek podobe, je strata času. Proti povinným kvótam je oveľa viac krajín ako pred dvoma rokmi,“ reagoval Kaliňák.

Viac..  FRA: Osoby tmavej pleti čelia v EÚ rastúcej diskriminácii a rasizmu

Ministri vnútra sa počas svojho rokovania venovali aj otázkam návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí spáchali trestné činy, boju proti terorizmu a reforme azylového systému ako aj návrhu Komisie v najbližších rokoch presídliť 50 000 migrantov z tretích krajín. „Ten návrh si trochu protirečí s diskusiou o predlžení hraničných kontrol na vnútorných hraniciach. Ak hovoríme, že bezpečnostná situácia v niektorých krajinách je dramatická a preto sú nevyhnutné kontroly, tak potom nemôžeme chcieť, aby sme takýmto spôsobom prilievali benzín do ohňa. Ani ja a predpokladám,  že ani ďalší kolegovia, nebudeme hlasovať za zhoršenie bezpečnostnej situácie vo svojej krajine ak hovoríme, že migrácia prináša bezpečnostné riziká. Pokiaľ sa nestabilizuje bezpečnostná situácia v Európe, predpokladám, že viaceré krajiny tento návrh nepodporia,“ dodal Kaliňák. Je dôležité, aby sme v prvom rade zvládli integráciu ľudí, ktorí už v Európe sú, pretože ak sa to podľa Kaliňáka nepodarí, môže dôjsť k radikalizácii týchto ľudí a opätovne k zhoršeniu bezpečnostnej situácie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Schengen

Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili schengenskú spoluprácu

Komisia prijala odporúčanie na zintenzívnenie spolupráce medzi členskými štátmi v schengenskom priestore. Je k nemu pripojená …

Consent choices