prokuratura
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Nová Európska prokuratúra bude bojovať proti podvodom poškodzujúcim rozpočet EÚ

Nariadenie o zriadení Európskej prokuratúry (EPPO) prijali členské štáty, ktoré sú súčasťou posilnenej spolupráce v oblasti Európskej prokuratúry. Úlohou EPPO bude vyšetrovať, stíhať a postaviť pred súd páchateľov trestných činov, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie. Spojí európske a vnútroštátne snahy v oblasti presadzovania práva zamerané na boj proti podvodom poškodzujúcim EÚ.

„Vytvorenie Európskej prokuratúry je dôležitým krokom v európskej justičnej spolupráci, ktorý pomôže chrániť peniaze našich daňových poplatníkov. Odteraz môžeme páchateľov postaviť pred súd a peniaze daňových poplatníkov získať späť dokonca aj vtedy, keď páchatelia konajú v rámci viacerých štátov,“ vyhlásil Urmas Reinsalu, estónsky minister spravodlivosti.

Ústredie Európskej prokuratúry bude mať sídlo v Luxemburgu. Dátum, keď Európska prokuratúra prevezme svoje úlohy v oblasti vyšetrovania a stíhania, stanoví Komisia na základe návrhu hlavného európskeho prokurátora po zriadení Európskej prokuratúry. Uvedený dátum nebude skôr ako tri roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Viac..  Ivan Štefanec: Demokratický svet sa musí spojiť na obranu Taiwanu

Doteraz sa k posilnenej spolupráci pripojilo 20 členských štátov: Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Nemecko, Grécko, Španielsko, Fínsko, Francúzsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko a Taliansko.

O dac

Odporúčame pozrieť

Študent gymnázia spolupracuje s Európskym parlamentom. Čo hovorí o eurovoľbách?

Marco Németh je v študentom gymnázia na Slovensku, ale paralelne študuje aj na Milestone Institute …

Consent choices