domace-nasilie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament vyzýva na nulovú toleranciu voči sexuálnemu obťažovaniu

Parlament dôrazne odsúdil všetky formy sexuálneho násilia, ako aj tolerovanie fyzického či psychického obťažovania, a zdôraznil nutnosť potrestania páchateľov.

Poslanci v nelegislatívnom uznesení, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 580 (za): 10 (proti): 27 (zdržalo sa hlasovania), zopakovali Európskej komisii svoju výzvu z roku 2014, aby za účelom ochrany žien a dievčat pred násilím – vrátane sexuálneho obťažovania a zneužívania – pripravila úniovú stratégiu a legislatívny návrh so záväznými nástrojmi.

Súčasťou boja proti sexuálnemu obťažovaniu by podľa poslancov mali byť informačné kampane a riešenie problémov nedostatočného nahlasovania  a sociálnej stigmatizácie.

Sexuálne obťažovanie v EP 

Európsky parlament musí urýchlene a dôkladne preskúmať nedávne obvinenia súvisiace so sexuálnym obťažovaním a zneužívaním na svojej pôde, uvádza sa v uznesení. Schválený text vyzýva na zavedenie povinných školení pre všetkých zamestnancov a poslancov v oblasti rešpektu a zachovávania ľudskej dôstojnosti na pracovisku, vedenie dôverného registra prípadov, vytvorenie pracovnej skupiny zloženej z nezávislých odborníkov na preskúmanie situácie v EP a poskytnutie plnej podpory obetiam počas vyšetrovania v rámci parlamentných postupov alebo postupov miestnej polície.

Poslanci tiež vyzvali členské štáty, aby preskúmali situáciu v oblasti sexuálneho obťažovania a zneužívania vo svojich národných parlamentoch a prijali náležité opatrenia. Politici by mali podľa uznesenia ísť zodpovedne príkladom pri predchádzaní a boji proti sexuálnemu obťažovaniu v parlamentoch a mimo nich.

Viac..  Otvorená verejná konzultácia: Nástroj technickej podpory – hodnotenie v polovici trvania

Súvislosti 

Podľa správy Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) z roku 2014 o násilí páchanom na ženách zažila každá tretia žena v dospelosti fyzické alebo sexuálne násilie. Až 55% žien v EÚ bolo sexuálne obťažovaných a 32% všetkých obetí v EÚ uviedlo, že tohto obťažovania sa dopustil ich nadriadený, kolega alebo zákazník.

Sexuálnemu obťažovaniu bolo v povolaniach, ktoré si vyžadujú určitú kvalifikáciu, alebo na pozíciách vo vrcholovom manažmente vystavených 75% žien, v sektore služieb to bolo 61% žien.

S kybernetickým obťažovaním sa v EÚ stretlo 20 % mladých žien (vo veku od 18 do 29 rokov), pričom každá desiata žena bola vystavená sexuálnemu obťažovaniu alebo prenasledovaná prostredníctvom nových technológií.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices