zamestnanci
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Ženy v Európe stále zarábajú menej ako muži

Priemerná hodinová mzda žien v Európe je dnes o 16,3 % nižšia než u mužov. Európsky deň rovnosti odmeňovania, ktorý tento rok pripadá na 3. novembra, je momentom, keď ženy oproti mužom akoby prestali dostávať odmenu – takmer dva mesiace pred koncom roka.

Prvý podpredseda Frans Timmermans, komisárka Marianne Thyssenová a komisárka Věra Jourová uviedli:

„Rodová rovnosť vrátane rovnakého odmeňovania mužov a žien je jednou zo základných hodnôt EÚ. Ešte však zďaleka nie je realitou. V posledných rokoch sa rozdiely v odmeňovaní pohlaví v podstate nikam nepohli.

Ženy v porovnaní s kolegami tak dva mesiace ročne pracujú zadarmo. V Európe 21. storočia ide o šokujúcu a neprijateľnú nespravodlivosť.

S riešením tohto ťažkopádne napredujúceho problému musíme súrne pokročiť – ženy a naše komunity preň totiž trpia aj v rôznych iných oblastiach: často pracujú v horšie platených odvetviach, sú pomalšie povyšované a majú nedostatočné zastúpenie v riadiacich pozíciách. Domácnosti, kde sa o deti stará len matka a popri tom ako jediná zarába, väčšmi ohrozuje chudoba vrátane chudoby detí a s ňou súvisiace znevýhodnenia.

Rozdiely v odmeňovaní nie sú jediný problém. Nedávne odhalenia o sexuálnom obťažovaní poukazujú na to, že ženy musia niekedy čeliť aj nepriateľskému pracovnému prostrediu, čo má pochopiteľne vplyv na ich profesijný rozvoj a duševnú pohodu.

Európska komisia chce byť lídrom v boji proti tejto neprávosti. Už v priebehu niekoľkých týždňov predložíme akčný plán na riešenie platovej nerovnosti. Zintenzívnime tak prebiehajúce opatrenia a predstavíme nové kroky.

V novembri navyše usporiadame kolokvium na tému „Práva žien v búrlivých časoch“ . Časť programu bude venovaná hľadaniu nových riešení zameraných na boj proti rozdielom v odmeňovaní. Približne v tom istom období bude na najvyššej úrovni vyhlásený európsky pilier sociálnych práv, ktorý znova potvrdí, že ženy a muži majú za prácu rovnakej hodnoty právo na rovnaký zárobok.

Európania si otázky nerovnosti medzi pohlaviami nikdy neuvedomovali lepšie než dnes, čoho dôkazom je aj nedávna kampaň #MeToo v sociálnych médiách. Túto príležitosť musíme využiť na to, aby sme zakročili a zmenili návyky. Pri príležitosti Európskeho dňa rovnosti odmeňovania sa zaväzujeme hájiť rovnosť práv a príležitostí na trhu práce pre ženy a mužov a nepoľavíme v tom až dovtedy, kým sa v EÚ ženám neposkytne priestor, ktorý im prislúcha.“

Súvislosti

Viac..  Komisia víta politickú dohodu o boji proti zneužívajúcim žalobám proti verejnej účasti

V EÚ ženy dosahujú rovnako dobré alebo ešte lepšie vzdelanie ako muži, čo sa však neodráža na trhu práce. V roku 2016 malo 33 % žien v EÚ ukončené vysokoškolské, vyššie odborné alebo doktorandské vzdelanie v porovnaní s 29 % mužov. Celková miera zamestnanosti žien je popritom o 11,6 percentuálneho bodu nižšia. Ženy sú aj naďalej nedostatočne zastúpené na vrcholových pozíciách v najväčších podnikoch v EÚ. Spomedzi každých 14 predsedov predstavenstiev je len jedna žena a v prípade generálnych riaditeľov je pomer 1 ku 20.

Záväzok EÚ zabezpečiť rodovú rovnosť medzi jej občanmi potvrdzuje aj Európsky pilier sociálnych práv, ktorý tri inštitúcie EÚ spoločne vyhlásia 17. novembra na Sociálnom samite pre spravodlivé pracovné miesta a rast.

Európska komisia 26. apríla 2017 predložila legislatívne návrhy o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, ktoré prinesú väčšiu flexibilnosť a lepšiu ochranu matkám, otcom a pestúnom, či už si vezmú voľno na starostlivosť o deti, využijú pružné pracovné úpravy alebo sa vrátia do zamestnania. Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby sa týmito návrhmi začala zaoberať čo najskôr.

Komisia 20. a 21. novembra organizuje výročné kolokvium o základných právach na tému „Práva žien v búrlivých časoch“.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices