EU- Mongolsko
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Mongolskom nadobúda platnosť

Dohoda, ktorá bola podpísaná 30. apríla 2013, nahrádza Dohodu o obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Mongolskom z roku 1993.

Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčka Európskej komisie Federica Mogheriniová v tejto súvislosti povedala: Európska únia a Mongolsko konsolidujú svoje pevné vzťahy založené na spoločných hodnotách a záujmoch a spoločnej vôli užšie spolupracovať. Nadobudnutie platnosti dohody o partnerstve a spolupráci spolu so zriadením delegácie Európskej únie v Ulanbátare, ktoré sa uskutoční v nasledujúcich dňoch, konsolidujú existujúce oblasti spolupráce a zapojenia a zároveň prehlbujú a diverzifikujú vzťahy v oblastiach spoločného záujmu v prospech našich národov.“

Dohodou o partnerstve a spolupráci sa posilňujú existujúce vzťahy medzi Európskou úniou a Mongolskom a vychádza zo spoločného záväzku v oblasti dobrej správy vecí verejných, ľudských práv a udržateľného rozvoja. Vďaka nej sa navyše sa rozšíri spolupráca v širokej škále oblastí, ako je napríklad udržateľný rozvoj, suroviny, zmena klímy, spravodlivosť a bezpečnosť, ľudské práva, veda a technika, dobrá správa vecí verejných, ako aj uľahčenie obchodu a investícií. Dohoda o partnerstve a spolupráci sa týka Európskej únie a všetkých jej členských štátov, a preto poskytuje príležitosti na vytváranie synergií medzi činnosťami EÚ a politikami jednotlivých členských štátov.

Viac..  Benefitom členstva v EÚ sú podľa analytikov najmä jednotný trh a eurofondy

Nadobudnutie platnosti dohody o partnerstve a spolupráci sa zhoduje s otvorením delegácie EÚ v Mongolsku, pre ktorú bude hlavnou prioritou vykonávanie dohody.

O dac

Odporúčame pozrieť

Benefitom členstva v EÚ sú podľa analytikov najmä jednotný trh a eurofondy

Voľný prístup slovenských firiem na spoločný trh s viac ako 450 miliónmi ľudí, voľný pohyb …

Consent choices